Chat with us, powered by LiveChat

Menu

เครื่องมือในการจัดการ วางแผน ในการซ่อมแซมบำรุง  สำหรับฟังก์ชั่นการวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้านั้นสามารถกำหนดวางแผนรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำ เช่น การซ่อมบำรุง รีโนเวท ปรับปรุง ทำความสะอาดพื้นที่ การตรวจเช็คลิฟท์ประจำปี ตารางการทำความสะอาด ตารางปิดเครื่องจักรต่างๆ เพื่อตรวจสอบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการกำหนดงบประมาณ การวิเคราะห์ว่าวันและเวลาไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินการซ่อมบำรุง การแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าถึงแผนการบำรุงรักษา และยังช่วยให้สามารถติดตามลำดับการดำเนินการทั้งหมดได้จากระบบเดียวกันว่ากิจกรรมใดอยู่ในขั้นตอนใด กิจกรรมไหนทับซ้อนกัน และสามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

Read more

Menu