My logo

The Top Ten Hits of SOLIDWORKS 2021

เหล่าสาวกปรบมือเฮต้อนรับเวอรชั่นใหม่ What’s New SOLIDWORKS 2021  สำหรับปีนี้มีทั้ง Option ใหม่ๆ เพิ่มเติมเข้ามา รวมทั้งคำสั่งใหม่ที่เข้ามาช่วยให้การทำงานของคุณง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานออกแบบให้กับนักออกแบบ และในปีนี้ SOLIDWORKS ได้เพิ่มฟีเจอร์โดดเด่นมากมายให้ทุกท่านได้เลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่พัฒนามาให้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งกลุ่มของการออกแบบดีไซน์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  กระบวนการผลิต ที่ช่วยออกแบบชิ้นงานได้คลอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อ่านบทความ SOLIDWORKS 2021 เวอร์ชั่นใหม่ ล้ำกว่าเดิม!!!

1. Drawing Detailing Mode Improvements

 • Detailing Mode ใน SOLIDWORKS2021 ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างแบบ Drawing ตอบโจทย์เรื่องการบอกขนาด การสั่งงานผลิตได้เร็วขึ้น และเปิดไฟล์ Drawing ได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถเพิ่ม  Hole Callouts แก้ไขขนาดและคำอธิบายประกอบใน Drawing ได้
 • สามารถเพิ่มรายละเอียดต่างใน Break view และ Crop view ได้
 • สามารถแก้ไขโน็ตต่างๆ ใน Drawing ได้

Benefit : ทำงาน Large Assembly Drawings ได้เร็วขึ้น สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ใน Detail Drawing ได้ดีกว่าเดิม

SOLIDWORKS 2021 - Drawing Detailing Mode Improvements
SOLIDWORKS 2021 - Assembly Modeling Enhancements

2. Assembly Modeling Enhancements

 • เพิ่ม Option ในการใช้ Automatic Resolve Mode ในการแก้ชิ้นงานใน Lightweight  ได้รวดเร็วขึ้น
 • สามารถบันทึกผลการติดชนงานได้ ( Interference-detection) 
 • สามารถสร้างรายงานออกมาพร้อมใส่รูปภาพไปยังไฟล์ Excel ได้
 • สามารถกำหนดความยาวส่วนโค้งในการใช้ chain Pattern ได้

Benefit : ออกแบบชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น

3. Improved Assembly Simplification

 • ลดความผิดพลาด ประหยัดเวลาการทำงาน ด้วยคำสั่ง Synchronize Configuration ทำให้ทุกตัวที่ Pattern มามี Configuration เดียวกันหมด กรณีมีการแก้ไข Configuration โปรแกรมจะอัพเดทให้ทั้งหมดเอง
 • แปลงโมเดลได้อย่างง่ายๆผ่านคำสั่ง Defeatured Models และสามารถเซฟเป็น Configuration ได้โดยไม่ต้องเซฟเป็น New Model
 • สลับโหมดระหว่าง sub-assembly ตัวเต็มกับตัวที่ลดรายละเอียดแล้วได้อย่างง่ายดาย

Benefit : ประกอบชิ้นงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น และสร้างไฟล์ Assembly ง่ายดายมากขึ้น

4. Performance Improvements

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการแสดงผลที่ขึ้นสำหรับ Occlusion culling , เงาบริเวณขอบของชิ้นงาน และ Drawing
 • สามารถเปิด ปิดและบันทึกไฟล์ Assembly ได้รวดเร็วขึ้น  
 • สามารถสร้างตรวเช็คและสร้างรายงานของ Circular Reference ได้ 
 • การเพิ่มไฟล์ลงไปใน SOLIDWORKS PDM ได้อย่างรวดเร็ว

Benefit : ออกแบบชิ้นงานขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว

5. More Flexibility for Part Design

 • สามารถใช้คำสั่ง Redo ฟีเจอร์ต่างๆ ได้มากกว่า 60 ฟีเจอร์ เพื่อแก้ไขในคำสั่งที่ได้ยกเลิกไป
 • สามารถใช้คำสั่ง Edge Flanges คู่กับ Tangent ในงานที่มีขอบโค้ง และสามารถคลี่ชิ้นงาน Sheet Metal ที่มีความซับซ้อนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • สามารถใส่สมการต่างๆ ได้ใน File Properties และ Cut List Properties ได้
 • สามารถใส่สีวัสดุต่างใน ไฟล์ 3MF ได้
 • สามารถต่อ Profile 2 ชนิด ได้ง่ายขึ้น  
 • เมื่อมีการใช้คำสั่ง  Insert Part หรือ Mirror Part สามารถเลือกให้นำค่าวัสดุในส่วนของชิ้นส่วนหรือบอดี้มาใช้งานได้

Benefit : ทำให้ท่านออกแบบชิ้นงานต่างๆ ได้ง่าย  สะดวก และยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

6. User Experience Delighters

 • การเปลี่ยนสีของเส้นสเกต ในคำสั่งต่างๆ ให้แก้ไขได้ง่ายขึ้น สามารถเลือกสีใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • สามารถจัดการ Command Manager ได้ง่ายขึ้นทำให้เพิ่มพื้นที่การเขียนงาน 
 • สามารถใช้ Quick Access Tools ใน Commands Manager ได้
 • สามารถเซิร์ชหาคำสั่งใน  Customize dialog box และดึงดำสั่งดังกล่าวมาแสดงใน Shortcut Bar หรือ Headup View ได้ 

Benefit : ลดความซับซ้อนในการทำงาน  ประหยัดเวลาในการใช้ Task ต่างๆ

7. More Robust Simulation

 • สามารถวินิจฉัย Mesh ช่วยตรวจเช็คคุณภาพของ Mesh ระบุ แยกแยะ พร้อมแจ้งเตือนเอเลเมนต์ที่มีคุณภาพต่ำ เพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุง
 • สามารถสร้าง Mesh ที่รวดเร็วและทรงพลังขึ้นอันเนื่องจากการปรับปรุงเงื่อนไขคอนแทค “Bond” ที่มีความแม่นยำ
 • ปรับปรุงการลู่เข้าของผลลัพธ์โดยใช้ “Contact Stabilization”

Benefit : สามารถ Mesh ในชิ้นงานได้ง่ายและเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถประมวลผลได้เร็วขึ้น

8. Improved Electrical Routing

 • เพิ่มความสามารถในการจัดเรียงสายไฟผ่านคลิปได้อย่างง่ายดาย และยึดสายไฟหลายๆเส้นเข้าในคลิปได้
 • รองรับ Lines และ Splines สำหรับการสร้าง Routing Path ที่ซับซ้อน
 • สามารถเลือกออฟชั่น Splice Component หรือ Spliced without Component ในการในการใช้คำสั่ง Add Splice เพื่อเชื่อมต่อสาย
 • รองรับอุปกรณ์พวก  End Terminations หรือหางปลาในตาราง  Connector และสามารถแสดงในตาราง BOM ได้

Benefit : สามารถสร้างเส้นทางการเดินสายไฟได้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

9. Streamlined Data Management

 • พัฒนาการทำงานร่วมกับ Windows® Explorer ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยสามารถ Preview File ได้ตั้งแต่ Thumbnail
 • สามารถตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลใน Column ได้ตามความต้องการของแต่ละผู้ใช้งาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งค่า Bill of Materials (BOM) เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการทำ BOM
 • เพิ่มไอคอน (Icon) หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความหมายของแต่ละสถานะใน Workflow ทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจสถานะของงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Benefit : ลดเวลาในการทำงานร่วมกับ SOLIDWORKS PDM ช่วยการจัดการข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

SOLIDWORKS 2021 - Connected Design-to-Manufacturing Ecosystem in the Cloud

10. Connected Design-to-Manufacturing Ecosystem in the Cloud

 • เชื่อมต่อ SOLIDWORKS กับ 3DEXPERIENCE® Platform ได้อย่างง่ายดาย 
 • รองรับการทำงานร่วมกันหลายๆ คน สามารถ Markup คอมเมนต์ลงบน Drawing ได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของDrawing ร่วมกัน 
 • ทำงานร่วมกันแบบ Real Time จากทุกที่และบนอุปกรณ์ใดก็ได้
 • แบ่งปัน Model ไปมา ระหว่าง SOLIDWORKS และ 3DEXPERIENCE® ได้อย่างรวดเร็ว

Benefit : สร้างความต่อเนื่องในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และง่ายในการต่อยอดเครื่องมือใหม่ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาธุรกิจของคุณ

Connecting SOLIDWORKS to 3DEXPERIENCE® Platform

3D EXPERIENCE WORKS – First Look

3DEXPERIENCE® WORKS การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ คุณสามารถแก้ปัญหาการออกแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ คุณสามารถเร่งสร้างนวัตกรรมร่วมกันได้ เพียงคุณเชื่อมต่อ SOLIDWORKS ของคุณเข้ากับ 3DEXPERIENCE® Platform

3D EXPERIENCE WORKS - First Look

3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS Package

eBook: SOLIDWORKS 2021 ENHANCEMENTS

SOLIDWORKS 2021 ยกระดับโซลูชั่นด้านงานออกแบบ

แนะนำเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ รูปร่างซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

Download eBook

3D EXPERIENCE WORKS - First Look

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้