Chat with us, powered by LiveChat

Menu

WHAT’S NEW IN SOLIDWORKS 2019

1. MESH MODELING OPENS UP NEW DESIGN POSSIBILITIES

• สร้างพื้นผิวที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายโดยการแปลง 2D Appearances เป็น Real 3D Geometry
• ใช้ไฟล์ Mesh เหมือนกับไฟล์ที่เป็น Solids โดยใช้กลุ่มใหม่ Mesh
• สร้าง 2D sketches โดยอัตโนมัติที่จุดตัดของ Geometry และ Plane ที่มีคำสั่ง Slicing

ประโยชน์ที่ได้รับ

ความสามารถที่เพิ่มขึ้นสำหรับ Mesh geometry streamlining ย้อนกลับวิศวกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพ Topology

2. NEW WAYS TO INTERACT WITH SOLIDWORKS

• รองรับการหมุนของ Microsoft Surface จาก Surface Studio
• ปรับปรุงการสร้างเส้นและเพิ่มการสร้าง splines และ slots
• ปรับปรุงการสัมผัสเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการ เลือก, คัดลอก, วางและการหมุนวิว 3D
• การปรับแต่ง task pane

ประโยชน์ที่ได้รับ

มีประสิทธิภาพมากขึ้นอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สามารถใช้งานร่วมกับ SOLIDWORKS

3. EXTEND YOUR SOLIDWORKS EXPERIENCE IN AR/VR

• ลดความซับซ้อนของเส้นทางจาก SOLIDWORKS ®ไปยัง Augmented (AR) และ Virtual Reality (VR) พร้อมตัวเลือกการส่งออกใหม่ Extended Reality (XR)
• สนับสนุนอย่างเต็มที่จากกราฟิกการ์ดตัวล่าสุดในการเพิ่มอัตราเฟรมที่น่าทึ่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นและวิธีการใหม่ ๆมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูล CAD ของคุณ ใน AR / VR

4. Create and Work With Large Assemblies Faster

• สร้างและทำงานด้วย Large Assemblies Mode ได้อย่างรวดเร็ว
• สร้าง New Assemblies ใน Large Design Review mode ได้
• เพิ่มเครื่องมือรวมถึงการควบคุมการใช้งาน Defeature และการใช้งานสำหรับป้องกัน IP
• เพิ่ม Option และ Control ในการ Save Assembly เป็น Multi-body Part
• Lock การหมุนแบบอัตโนมัติของ Toolbox Fasteners

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Large assemblies.

5. CLEARER AND FASTER COLLABORATION

• 3D Interconnect กับ Option ใหม่ ที่สามารถ export IFC file สำหรับทำงานร่วมกับ software ในงาน AEC ( architecture engineering construction )
• การทำ 3D Mark up ใน parts และ assemblie ใช้งานร่วมกับ Pen/Touch mode
• งาน Animation สามารถ export เป็น .mp4, .flv, .mkv, .png and .jpg

ประโยชน์ที่ได้รับ

Set up งานและ render ได้อย่างรวดเร็วขึ้น 10 เท่า ด้วยรายละเอียดที่แสดงผลได้เหมือนจริง

6. CONFIGURE AND RENDER PRODUCTS ON THE FLY AND ONLINE WITH SOLIDWORKS SELL

• เพิ่มงานออกแบบของ Solidworks ไปที่ SOLIDWORKS Sell ในระบบ Online
• เผยแพร่งานออกแบบพร้อมทั้งปรับแต่งงานออกแบบได้อย่างรวดเร็ว
• โชว์ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่สมจริงด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)

ประโยชน์ที่ได้รับ

ปลดล็อกขีดจำกัดของการออกแบบ ช่วยยกระดับให้กับทีมและลูกค้า

7. POWERFUL NEW TOOLS FOR PART MODELING

• Fillet และ Chamfer แยกเป็นส่วนๆที่ต้องการได้
• เช็ค Interference สำหรับชิ้นงานที่เป็น multi-body
• ทำการแทรกชิ้นงานด้วยรูปแบบ configuration
• ลิงค์ข้อมูลวัสดุและพารามิเตอร์ของ SheetMetal

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อการออกแบบ Part ได้ดียิ่งขึ้น

8. ENHANCED MBD (MODEL BASED DEFINITION) CAPABILITIES FOR FASTER 3D ANNOTATION OF MODELS

• DimXpert สามารถแก้ไข้ชื่อ MBD Dimension ใน Assembly โหมดได้
• สามารถสร้างตาราง bend tables , bend notes และ flat views แบบอัตโนมัติในส่วนของงานSheet metal
• 3D annotation สามารถบอกได้ในส่วนของ derived และ mirrored part
• สามารถควบคุมความปลอดภัยได้มากขึ้นเมื่อเราเซฟเป็น 3D PDF

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อการออกแบบ Part ได้ดียิ่งขึ้น

9. MORE POWERFUL SIMULATION CAPABILITIES

• Topology Optimization สามารถกำหนด ค่า Stress และ ค่า Frequency ให้คงที่ เพื่อวิเคราะห์ หารูปร่างชิ้นงานที่เหมาะสม
• พัฒนาในส่วนของ non-linear pin connector เพื่อให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
• ง่ายต่อการกำหนด connectors/contacts เพียงแค่ drag-and-drop สามารถนำข้อมูลที่สร้างไว้แล้ว มาใช้กับตำแหน่งต่างๆของชิ้นงาน ใน Non-Linear Dynamic studies

ประโยชน์ที่ได้รับ

Set up และทำงาน Simulation ที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและมีความแม่นยำมากขึ้น

10. SOLIDWORKS ELECTRICAL AND PCB IMPROVED FOR FASTER MECHATRONIC DESIGN

• ขับเคลื่อนการออกแบบชิ้นส่วนภายในวงจร PCB ด้วย SOLIDWORKS PCB
• สร้าง flattened route อัตโนมัติ และเชื่อมโยงข้อมูลกับ SOLIDWORKS Electrical
• สัญลักษณ์วงจรไฟฟ้าใช้งานร่วมกันจากSOLIDWORKS Electrical

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพิ่มความสามารถในการออกแบบงานด้านเครื่องกลร่วมกับไฟฟ้าด้วย SOLIDWORKS.

Menu