Chat with us, powered by LiveChat

Menu

FAQ

1. SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์แบบถาวร หรือมีวันหมดอายุ

2. SOLIDWORKS สามารถใช้บน MAC ได้หรือไม่

3. SOLIDWORKS แต่ละแพคเกจมีความแตกต่างกันอย่างไร

4. อัพเกรดแพคเกจในอนาคตได้ไหม มีค่าใช้จ่ายอย่างไร

5. ระยะเวลาในการเรียนรู้และทักษะพื้นฐานทีควรมีก่อนใช้ SOLIDWORKS

6. มั่นใจได้อย่างไรว่าเมื่อซื้อ SOLIDWORKS ไปแล้วจะใช้งานเป็น

7. SOLIDWORKS สามารถทำงานร่วมกับไฟล์ 3D CAD อื่นได้หรือไม่

8. Network License มีวิธีใช้อย่างไร ใช้ได้กี่คน

9. SOLIDWORKS 2018 แตกต่างจากเวอร์ชันเก่าอย่างไร

Menu