ภาพและวิดีโอกิจกรรมในปีที่ ผ่านมา

AppliCAD SolidWorks Innovation Day 2019


AppliCAD SolidWorks Innovation Day 2018

AppliCAD SolidWorks Innovation Day 2017

AppliCAD SolidWorks Innovation Day 2016

AppliCAD SolidWorks Innovation Day 2015** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน หรือ walk-in **
*** หมายเหตุ รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ***

- Bangkok International Trade & Exhibition Centre
- ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค