กลับมาอีกครั้ง กับงานใหญ่ประจำปี AppliCAD’s SOLIDWORKS Innovation Day 2020 (SWID2020) งานที่รวมผู้ใช้งาน SOLIDWORKS มากที่สุดในอาเซียน ในปีนี้ทางบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Next Chapter of Manufacturing” เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบ อัพเดตฟีเจอร์ใหม่ๆ ใน SOLIDWORKS® 2020 อีกทั้งยังรวมถึงแนะนำ เทคโนโลยีต่างๆ ที่ต่อยอดงาน CAD ได้ อาทิ

  • การจัดการไฟล์ (Data Management)
  • การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (Design Validate)
  • เครื่องปรินท์ชิ้นงาน 3 มิติ ที่ใช้ได้จริงในแวดวงอุตสาหกรรม เช่น Metal 3D Printer, Carbonfiber 3D Printer
  • เครื่องตรวจวัดคุณภาพชิ้นงานระหว่างการผลิต (GOM-3D Inspection Scanner)
  • การนำเสนองานแบบใหม่ สามารถมองเห็นเครื่องจักร ชิ้นงาน วิธีการประกอบชิ้นงานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี ARและ VR

  • การจัดการไฟล์ (Data Management)
  • การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (Design Validate)
  • เครื่องปรินท์ชิ้นงาน 3 มิติ ที่ใช้ได้จริงในแวดวงอุตสาหกรรม เช่น Metal 3D Printer, Carbonfiber 3D Printer
  • เครื่องตรวจวัดคุณภาพชิ้นงานระหว่างการผลิต (GOM-3D Inspection Scanner)
  • การนำเสนองานแบบใหม่ สามารถมองเห็นเครื่องจักร ชิ้นงาน วิธีการประกอบชิ้นงานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี ARและ VR

          บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่ออัพเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อนใคร และร่วมเปิดตัวซอฟต์แวร์ “SOLIDWORKS® 2020” เวอร์ชั่นใหม่อย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.30 @ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2

SOLIDWORKS
WHAT'S NEW
2020

HIGHLIGHT INNOVATION

Desktop Metal
3D Printer

Carbon fiber
3D Printer

GOM
3D Metrology

MARKET PLACE

09.00 - 09.30 AM

Registration + Exhibition

09.30 - 10.00 AM

Welcome Address

10.00 - 11.00 AM

What's new SOLIDWORKS® 2020

11.00 - 12.00 AM

AppliCAD Platform

12.00 - 13.30 AM

Networking Lunch + Exhibition

13.30 - 14.30 AM

Guest Speaker

14.30 - 15.00 AM

SOLIDWORKS tips and trick in 2020

15.00 - 15.30 AM

Coffee Break + Exhibition

15.30 - 16.30 AM

Metal 3D Printer

16.30 - 17.30 AM

3DEXPERIENCE.WORKS

DELMIAWORKS (IQMS) - ERP software implementation

SIMULIA.WORKS - The new solution for advanced simulation

12.30 - 17.30 AM

กิจกรรมพิเศษ ROV Tournament, Model Mania, CX Consultation

OUR SPONSORS

REGISTER


** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน หรือ walk-in **
*** หมายเหตุ รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ***