แบบฟอร์มขอทดลองใช้งานโปรแกรม SketchUp Pro

SketchUp Checkup ก่อนติดตั้ง SketchUp Pro v2018 for Windows เรามาตรวจคุณสมบัติ และความพร้อมของคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการ Download หรือติดตั้ง โดยเปล่าประโยชน์กันค่ะ
กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อรับลิงค์สำหรับติดตั้งโปรแกรมจากทาง AppliCAD ค่ะ


ทดลองใช้งานติดตั้งโปรแกรม SketchUp Pro กรุณากรอกแบบฟอร์มค่ะ

Tel: (+66) 2744-9397
Fax: (+66) 2744-9602
Email: [email protected]