GRAPHISOFT.

ARCHICAD 23

- BIM is an instant -

ARCHICAD 23 ได้มีการพัฒนาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ เสา, คาน ให้มีลูกเล่นมากขึ้น รวมถึงเพิ่มเครื่องมือใหม่เข้ามาคือ Opening Tool ทำให้เราเจาะช่องได้ง่าย ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับวิศวกรที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สมบูรณ์ขึ้น

ขอราคาพิเศษโทร
02-744-9045 #322


ขอใบเสนอราคา ARCHICAD 23 ด่วน!

ARCHICAD 23

ARCHICAD 23 ได้มีการพัฒนาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ เสา,คาน ให้มีลูกเล่นมากขึ้น รวมถึงเพิ่มเครื่องมือใหม่เข้ามาคือ Opening Tool ทำให้เราเจาะช่องได้ง่าย ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับวิศวกรที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สมบูรณ์ขึ้น
What’s New ARCHICAD 23 ll รีวิวฟีเจอร์เด็ด ll สถาปนิกกับวิศวกรทำงานง่ายขึ้น

ARCHICAD 23 ได้มีการพัฒนาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ เสา, คาน ให้มีลูกเล่นมากขึ้น รวมถึงเพิ่มเครื่องมือใหม่เข้ามา คือ Opening Tool ทำให้เราเจาะช่องได้ง่าย ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับวิศวกรที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสมบูรณ์ขึ้น

ขอราคาพิเศษ ARCHICAD ด้วยตัวท่านเอง

ขอใบเสนอราคา ARCHICAD ด่วน!

ARCHICAD 23 - Highlight


Beam Column

เสาและคาน มีการยกเครื่องใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

1.1 Beam Column Segments and Tapered : เราสามารถปรับเสา , คานให้แบ่งเป็นหลายส่วนตามต้องการ เพียงแค่เพิ่ม Segment เข้าไปซึ่งแต่ละ Segment จะสามารถกาหนดขนาด รูปทรงได้อีกด้วยเช่น ฐานราก โดยถ้าเทียบกับ ARCHICAD22 แล้ว เราจะต้องใช้คาสั่ง Morph ในการปั้นทีละส่วนแล้วเอามารวมกัน1.2 Beam Column Cover Fill : ในเวอร์ชันนี้เราสามารถใช้ Cover fill ได้ทั้งเสาและคาน รวมถึงการแสดงผลของคานในหน้าแปลนเมื่อมีการทับกันเกิดขึ้น โปรแกรมจะโชว์คานเป็นเส้นประเมื่ออยู่ด้านล่าง และโชว์เป็นเส้นทึบเมื่ออยู่ด้านบน1.3 Beam Column End Cuts : สามารถตั้งค่าการตัดปลายเสาได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งฉาก , แนวราบ หรือจะกำหนดการตัดเป็นองศาเลยก็ได้เช่นกัน ช่วยลดปัญหาการ joint ที่ไม่สนิทของโครงสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นเสาหรือคานถ้าเป็น ARCHICAD22 เราต้องสร้างวัตถุมาทำการ subtract ส่วนไหนที่ไม่ต้องการเราถึงจะตัดออกโดยการซ่อน ทำให้มีขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มขึ้น1.4 Beam Column Input : การใส่เสาเอียง , คานเอียง ทำได้ในคลิ้กเดียว โดยสามารถทาได้ทั้งใน 2D และ 3D ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับใน ARCHICAD22 เราจะต้องสร้างเสา/คานขึ้นมาก่อน แล้วค่อยมาปรับให้อีกในภายหลัง ทาให้มีขึ้นตอนที่ยุ่งยากขึ้น1.5 Beam Column Reference Axis : สามารถปรับตำแหน่งเส้นและแกนอ้างอิง 9 จุดของคาน ได้ตามต้องการ เนื่องจากการใช้งานของ user บางครั้งจาเป็นต้องทำการปรับระดับการวางงเสาและคานโดยอ้างอิงจากแกนกลาง เพื่อให้เยื้องไปทางซ้ายหรือขวา ซึ่งจากในเวอร์ชั่นเก่าๆสามารถทาได้แค่ผนังเท่านั้น1.6 Beam Vertical curve : อันที่จริงคานโค้งสามารถทำได้ตั้งแต่ใน Version เก่า แต่จะทำได้เฉพาะในแนวนอนเท่านั้น เมื่อมาถึง ARCHICAD23 เราจึงทำการพัฒนาให้การปรับคานโค้งในแนวดิ่งได้ เพียงแค่ปรับ ขยับจุด segment โดยเราสามารถปรับได้ทั้งในหน้ารูปด้าน รูปตัด หรือหน้า 3 มิติก็ได้Openings

คำสั่งทำช่องเจาะ

2.1 Openings Tool : เครื่องมือใหม่สำหรับใช้เจาะช่องเปิดที่หลากหลายและทำงานได้ง่ายขึ้น เราสามารถเจาะได้ทั้งคาน,พื้น,ผนัง ฯลฯ ช่วยให้การออกแบบถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเรานำไปใช้งานควบคู่กับงานระบบของ ARCHICAD จะทำให้ขั้นตอนการทางานของเราสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่า เราจะต้องใช้คาสั่ง subtract และที่สำคัญคือ เมื่อไรก็ตามที่เราทำการเจาะ โปรแกรมจะช่วยใส่สัญลักษณ์ 2D ให้เราโดยอัตโนมัติ2.2 Opening Symbols : ปรับแต่งสัญลักษณ์ช่องเปิดในงาน 2D ได้หลายประเภทเพียงแค่ Stamp ลงไปเท่านั้น ช่วยให้การทา drawing ง่ายยิ่งขึ้น2.3 Openings Floor Plan Display : แก้ไขการแสดงผลใน Floor Plan ได้หลายรูปแบบตามที่ต้องการเช่น กำหนดความสูง, วัสดุ, รูปแบบของเส้น ซึ่งตอนตั้งค่าจะมีภาพ Preview ให้เลือกหลายแบบทำให้เข้าใจง่ายขึ้น และไม่กลับมาตั้งค่าบ่อยๆ2.4 Openings through multiple Elements : สามารถเจาะวัตถุที่ซ้อนกันหลายวัสดุได้ตามต้องการโดยไม่ต้องใช้คำสั่ง Subtract จากรูป เรายกตัวอย่างผนังชนิดเดียวที่มีหลายวัสดุ เมื่อเราใช้คำสั่ง Openings แล้ว เราสามารถได้ทั้งความลึกที่เป็นตัวเลข หรือกำหนดโดยการลากจุด Reference ก็ได้

ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำต้องรู้ข้อมูลความหนาของผนังในแต่ละชั้น ก็สามารถทำงานได้Performance

ปรับปรุงปรุงประสิทธิภาพในการแสดงผลให้เข้าใจง่าย และจัดการไฟล์งานได้สะดวกมากขึ้น

3.1 Startup Dialog : เปลี่ยนรูปแบบหน้าต่างการเข้าใช้งาน ARCHICAD ใหม่ที่แสดงเป็น Dialog Box เราสามารถเลือก Project ได้ถูกต้อง เพราะมี Picture Preview หรือจะ Search ชื่อตาม Project info ก็ทำได้

3.2 Action Center : ไม่ต้องเสียเวลากับการคลิ๊กปิดกล่องข้อความการแจ้งเตือนหลายๆครั้ง เมื่อเปิดโปรแกรม ถ้าไฟล์มีปัญหา เราสามารถไปจัดการในแถบ Action center ได้ภายหลัง ทำให้การจัดการกับไฟล์งานของเราเป็นระบบขึ้น

3.3 Navigating Among Tabs : แสดงภาพ Preview เพียงแค่ชี้เมาส์ไปที่ Tabs หรือ จะเปิดภาพ Preview ขึ้นมาทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพรวมของ Project แต่ละแผ่นเพื่อการเลือกใช้ที่ถูกต้อง ไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นกระดาษบ่อยเพราะเลือกผิดอีกต่อไป


Rhino Grasshopper

4.1 Upgraded Performance : การตอบสนองในการตั้งค่า parameters ดีขึ้น และอัพเกรดความเร็วในการส่งข้อมูลหลายๆส่วนไปยัง ARCHICAD


4.2 Parametric Complex Profiles Shading : สามารถดึงคาสั่ง Profiles ของ ARCHICAD เข้ามาคานวนแสงเงาพร้อมปรับ Form Façade ได้เองใน Grasshopper ด้วย Plug-in Ladybug


 

ตัวอย่างบริษัทต่างๆ ที่ได้นำ ARCHICAD ไปใช้งาน ↓

  • « “ARCHICAD ช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบ ทั้ง 2D และ 3D ด้วยเทคโนโลยีที่มีใน ARCHICAD ทำให้เราสามารถออกแบบทั้ง 2D และ 3D ไปพร้อมๆ กันได้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาตรงนั้นไปได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เราก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องการคำนวณรายการสินค้าโดยถอดออกมาจากแบบซึ่งมีความแม่นยำมาก” »

    คุณต้น ชลธิศ มังคะลี Retail - IT Development Manager บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์- ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

  • «“ใช้แล้วหลงรักเลยครับ เพราะมันตอบโจทย์เราได้ทุกอย่างจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการ Import ที่รองรับได้ทุกไฟล์ สามารถจบได้ในโปรแกรมเดียว ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ Site ,วิเคราะห์พื้นที่ใช้สอย, จัด Zoning,ออกแบบ, เขียนแบบ (ออกแบบเบื้องต้น,สถาปัตยกรรม,โครงสร้าง,งานระบบ),ถอดปริมาณ และสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็วด้วยการ Export เป็นไฟล์ต่างๆ “»

    คุณภานุวัฒน์ จันลาวงศ์ - Architect & BIM Developer บริษัท D-CEM

  • «“ตัวโปรแกรมสามารถขึ้นแบบ 3D ได้ ทีแรกเราต้องการใช้แค่ปรับเปลี่ยนจากแบบ 2D เป็น 3D เพื่อพรีเซนส์ลูกค้าซึ่งอยู่ในส่วนของ Design Development เพียงแค่นั้น แต่พอลองมาใช้ ลองมาเล่นมาเรียนรู้ ปรากฏว่ามันเชื่อมต่อไปในส่วนที่ช่างสามารถเอาตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยจริงๆ เช่น พวกงานก่อสร้างหรือรีโนเวท”»

    คุณตอย ศิวรุต ศรีสุข - Architectural Design Director บริษัท Stem Design Co, Ltd

                                                                          

CONTACT US

สอบถามราคา ARCHICAD, โปรโมชั่น ARCHICAD, ทดลองใช้โปรแกรม ARCHICAD, สอบถามรายละเอียดอื่นๆ

Applicad Public Company Limited
69 Soi Sukhumvit 68, Sukhumvit Rd.
Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel: (+66) 2744-9045 #322 Fax: (+66) 2744-9049
Email: archicad@applicadthai.com


ติดตามข่าวสารอัพเดตจากทางบริษัทแอพพลิแคดได้ที่

https://www.facebook.com/ArchiCADBIMforConstruction

https://www.facebook.com/groups/1487994484783078

https://www.facebook.com/groups/ttarchicad