AppNews

Recharge Expo Thailand 2014

       บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (3D Printer) พร้อมโชว์ตัวอย่างการทำงานจริงของเครื่อง Eden260v ตระกลู Polyjet ของ Stratasys อีกทั้งชิ้นงานตัวอย่างมากมายที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานของท่าน ชิ้นงานที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบในงานฉีดพลาสติกได้จริง ในงาน Recharge Expo Thailand 2014 วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2557 ณ เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าเพื่องานพิมพ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานเจรจาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์สำหรับสำนักงาน

หากท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (3D Printer) สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติม http://www.siam3dprinter.com/ หรือโทรสอบถาม 02-745-4242


Photo of author
WRITTEN BY

supawadee