My logo

AppNews

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมประชาสัมพันธ์เดินทางสวัสดีปีใหม่ 2563 แก่สื่อมวลชน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนข่าวของบริษัทฯ และหุ้น APP ในปีที่ผ่านมาด้วยดีมาโดยตลอด
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัทในเครือ ตลอดจนบริษัทใกล้เคียงให้เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ จึงได้จัดกิจกรรมส่งมอบความรัก ส่งมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผ่าน “โครงการบริจาคโลหิต” โดยร่วมกับกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และ 9 ธันวาคม 2562 โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มารับบริจาคถึงแอพพลิแคด (สำนักงานใหญ่) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย เนื่องจากเล็งเห็นว่า ทุกวันนี้ความต้องการโลหิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากอุบัติเหตุหรือจากความเจ็บป่วยต่างๆ ก็ตาม การได้รับโลหิตอย่างทันท่วงที สามารถช่วยต่อชีวิตคนได้ “การบริจาคโลหิต” จึงเป็นหนึ่งในความสุขที่เกิดขึ้นจาก “การให้” โดยไม่ต้องการผลตอบแทน เป็นการให้ที่ไม่ต้องเสียทรัพย์สิน แต่กลับเกิดประโยชน์กับผู้คนมากมาย [...]
เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนสนับสนุนความมีจิตอาสาในพนักงาน บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) จึงได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งจัดและดำเนินการโดย กลุ่มอาสาพัฒนาชนบท 08 จัดกิจกรรม “30 ปีอาสา : ปลายทางที่ชุมแสง” ที่โรงเรียนบ้านดงขุย ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและสมทบทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนอนุบาลขนาด 1.5 เมตร x 1.2 เมตร จำนวน 2 ห้อง โครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โครงการล้อมรั้วลวดหนามโรงเรียน พร้อมทั้งมอบเครื่องสาธารณูปโภค อุปกรณ์การเรียน [...]

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ถ่ายภาพร่วมกับนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการหัวหน้าสายงาน ผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายประพันธ์ เจริญประวัติ (ซ้าย) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วยนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการเสนอขายหลักทรัพย์ ในโอกาสที่ APP เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

Read more

ขอเชิญท่านที่สนใจงานด้าน Additive Manufacturing (เทคโนโลยีการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ) หรือเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ 3 มิติ เพื่องานอุตสาหกรรมการผลิต ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Additive Manufacturing Conference 2019 ที่จัดขึ้นโดยบริษัทแรบบิตโปรโตไทป์จำกัด โดยในงานท่านจะได้พบกับภาพรวมของเทคโนโลยีด้าน Additive Manufacturing พร้อมกรณีศึกษา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้กับงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้กับงานอุตสาหกรรมของท่าน และสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในยุคที่เราต้องปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 @ไบเทค บางนา ห้อง Nile 1-2 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี คลิก (จำนวนจำกัด) ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี คลิก (จำนวนจำกัด)    

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (APP) ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายโซลูชั่นการออกแบบ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติอย่างครบวงจร ตลอดจนการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมทีมผู้บริหารบริษัทฯ นายอิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ที่ 1 จากขวา) นางสาวฐิติพร ฉาไธสง กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ [...]
นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายอิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวฐิติพร ฉาไธสง กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (APP) ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายโซลูชั่นการออกแบบ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติอย่างครบวงจร ตลอดจนการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมทีมผู้บริหารบริษัทฯ และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน [...]
นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 7 จากซ้าย) นายอิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ที่ 6 จากซ้าย) และนางสาวฐิติพร ฉาไธสง กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง (ที่ 5 จากซ้าย) บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (APP) ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายโซลูชั่นการออกแบบ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติอย่างครบวงจร ตลอดจนการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมทีมผู้บริหารบริษัทฯ และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) [...]
นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายอิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวฐิติพร ฉาไธสง กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (APP) ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายโซลูชั่นการออกแบบ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติอย่างครบวงจร ตลอดจนการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) [...]

  เป็นยังไงกันบ้างคะ? ชิ้นงานออกมาหน้าตาสวยงามโดนใจกันรึเปล่า?  หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจ เราอยากให้คุณมาลองสัมผัสกับเครื่อง  Desktop Metal Studio System+  ตัวจริง!! ชิ้นงานจริง!!! ได้ที่ Showroom ของ AppliCAD ไม่เพียงแค่คุณจะได้สัมผัสตัวจริงเสียงจริงทั้งเครื่องและชิ้นงานเท่านั้น! เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 10 ปี รอต้อนรับคุณอยู่นะคะ ติดต่อเราได้ที่ Tel. 095-365-6871 (คุณชมพู่) ข้อมูลเพิ่มเติม : Desktop Metal Studio System+ Author : Duangporn N. แหล่งข้อมูล : Desktop Metal

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
My logo