My logo

AppNews

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP พร้อมด้วยคณะผู้แสดงสินค้าของงานเมทัลเล็กซ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) - สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ วังสระปทุม กรุงเทพฯ ทั้งนี้ นายทนงศักดิ์ พรหมเด่น (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ได้แก่ เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D [...]
ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี BIM : Building Information Modeling ให้กับทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมาตรฐานการก่อสร้างให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงได้ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธา ในหัวข้อ "การเขียนแบบด้วยโปรแกรม ArchiCAD" ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธา ให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโยธา ชั้นปีที่ 2-3 ที่เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีพื้นฐานในการเขียนแบบ และออกแบบโครงสร้าง [...]
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการทางวิศวกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับบริษัท แอพพลิแคด จำกัด(มหาชน) และบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การลงนามในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดส่งเสริมการจัดการการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพร่วมกัน โดยมี คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวแทนลงนามจากบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [...]

PT. Indonesia AppliCAD (APP Indo) ในเครือบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ร่วมกับบริษัท WIKA Gedung ในเครือของ WIKA กลุ่มบริษัทก่อสร้างรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศอินโดนีเซีย เดินหน้าผลักดันส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี BIM : Building Information Modeling ขับเคลื่อนมาตรฐานการก่อสร้างขานรับนโยบายรัฐบาลอินโดนีเซีย ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย เริ่มนำระบบ BIM เข้ามาใช้ในกระบวนการก่อสร้างโครงการสำคัญๆ ตั้งแต่เริ่มออกแบบจนก่อสร้างสำเร็จ  ทั้งนี้มี สิงคโปร์

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน “Formula Student – TSAE Auto Challenge 2019-2020” โดยนักศึกษาทีม CarreraZ Racing สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ทำการสร้างรถ Formula Student เป็นปีที่ 13 ด้วยหลัก Monozukuri ตามนโยบายสถาบัน “สร้างนักคิด ผลิตนักปฏิบัติ” และได้สมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “TSAE Auto Challenge 2019-2020 Formula Student” ที่ทางสมาคม วิศวกรรมยานยนต์ (TSAE) ได้จัดขึ้น โดยการแข่งขันปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) นำโดย ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 จำนวน 42 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานตามโครงการอบรมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ AppliCAD Innovation [...]
คณะคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน ณ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)  เพื่อเสริมสร้างความรู้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป โดยมี คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ทั้งนี้การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 วัน ดังนี้ วันที่ 15 มกราคม 2563 จำนวน 50 คน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วันที่ 17 มกราคม 2563 จำนวน [...]
บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด (DETI) นำทีมพนักงานร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ภายใต้โครงการ “Deti ร่วมใจทำความสะอาดชายหาด” ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ บริเวณชายหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี นายสมศักดิ์ พรมฮวบ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด กล่าวว่า “ปัญหาขยะกำลังสร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อระบบนิเวศน์ ไม่ใช่แต่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบเป็นปัญหาระดับโลก บริษัทฯ เองให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลไทย ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้นอกจากจะช่วยสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย” เกี่ยวกับบริษัท ดีอีทีไอ จำกัด บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด (DETI) [...]

เพื่อให้ผู้พิการมีทักษะด้านการออกแบบอย่างครบวงจร และสามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักร CNC (Computer Numerical Controlled) ได้ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) จึงได้จัด “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ” อย่างต่อเนื่อง ด้วยการฝึกอบรมการใช้งาน SolidCAM ซอฟต์แวร์ที่ใช้จำลองการกัดงานด้วยเครื่อง CNC และกำหนดคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจากไฟล์ชิ้นงาน CAD ที่ออกแบบไว้ ให้แก่ผู้พิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี หลังจากก่อนนี้ได้มีการมอบซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบชั้นนำ SOLIDWORKS ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะด้านการออกแบบ 3 มิติ ไปแล้วนั้น ครั้งนี้ได้จัดฝึกอบรมการใช้งาน SolidCAM เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับงานทางด้าน CAD/CAM/CNC ในอุตสาหกรรม และเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานร่วมกันระหว่าง

Read more

จบกันไปแล้วสำหรับงาน Additive Manufacturing Conference 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ไบเทคบางนา โดยบริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นงานต้นแบบ หรือ Low Volume Production ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ภายในงานได้นำเสนอเรื่องราวการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Additive Manufacturing หรือ 3D Printing สำหรับวงการอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ที่ต้องการความรวดเร็ว หลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมีระดับ ตั้งแต่ออกแบบไปจนถึงขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานให้กับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ Jig และ Fixture ที่สามารถลดระยะเวลาให้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 50%  [...]
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้
My logo