News

คลิก !! สมัครวารสารออนไลน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม ประกาศผู้โชคดีร่วมสนุกตอบคำถาม Mi E-Newsletter Issue 07-09 ปี 2016 เสื้อแจ็คเก็ตสุดชิค 1 รางวัล คุณพงษ์ภัทร์ ลิ้มโยธิน – บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด กระเป๋ากันน้ำ 2

Read more

  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด สนับสนุน “โครงการแข่งขันการออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks” ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันที่มีบทบาทสาคัญในทุกภาคส่วน ทั้งในระดับการศึกษาและอุตสาหกรรมมากมาย หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนามาใช้ร่วมกันอย่างแพร่หลายก็คือ การออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรม สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว และยังลดค่าใช้จ่ายในการสูญเสียเนื่องจากการลองผิดลองถูกก่อนที่จะถูกนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่างๆ ในเชิงพาณิชอย่างเช่นในอดีต และยังถือได้ว่ามูลค่าจากผลของการออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในแต่ละปีของวงการอุตสาหกรรมต่างๆ

Read more

  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดงานสัมมนา SMART Design by SolidWorks towards AEC “ก้าวเข้าสู่ AEC ด้วยเทคโนโลยีในการจัดการลดต้นทุน” เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถช่วยท่านลดต้นทุนทางการผลิต ในงาน Smart

Read more

  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องจักร CNC งานเดียวที่ท่านจะได้ ทดลองเขียน NC-Code จากซอฟต์แวร์ SolidCAM iMachinin ซอฟต์แวร์สุดแกร่ง ที่ช่วยให้ท่านสามารถ ลดเวลาการทำงานของเครื่องจักรได้มากกว่า 70% จัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2559

Read more

  เนื่องด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้างขณะนี้กำลังมุ่งไปสู่การใช้แนวคิด Building Information Modeling (BIM) เพื่อการบริหารจัดการโครงสร้างการก่อสร้าง การประมาณราคาและการควบคุมความสามารถในการก่อสร้าง และด้วยปัจจัยดังกล่าวบริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมกับดร. สุรางคา ตรังคานนท์ ภาควิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียนเชิญคุณชนินทร์ อัยรักษ์ กรรมการผู้จัดการ  บจก.

Read more

  แอพพลิแคด และสภาสถาปนิก ตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดอบรมทางวิชาชีพ โดยใช้ระบบ  BIM  ตลอดจนมอบ 3D Printer เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้แก่สมาชิกของสภาสถาปนิก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ สภาสถาปนิก บริษัท แอพพลิแคด จำกัด

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดงานสัมมนาเพื่อเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเดิมๆ มาสู่นวัตกรรมการสร้าง Tooling ทางเลือกด้วยเทคโนโลยี Additive Manufacturing จากสหรัฐอเมริกา ที่จะพาคุณสู่การทำงานที่ง่ายกว่า เร็วกว่า และประหยัดงบประมาณกว่า อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้จริง ความสำเร็จของการนำ Tooling ทางเลือกใหม่เข้าสู่การทำงานที่จะพาคุณเข้าใจถึงการทำงานและประโยชน์อันหลากหลาย เพียงแค่คุณยอมเปลี่ยน Alternative Tooling

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดกิจกรรมพิเศษ AppliCAD’s The Adventure @ ล่องแก่งลำน้ำ นครนายก สำหรับลูกค้า Subscription Service และทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้บริการ บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดูแล และได้เป็นอีกหนึ่งแรงกำลังที่ช่วยสนันสนุนท่านในทุกๆ โอกาส เชิญชมภาพบรรยากาศได้เลยค่ะ

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดงาน “มหกรรมวิชการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Industrial Technology Festival 2016” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างเขือข่ายทางวิชาการทั้งองค์การวิชาการและชุมชนเผยแพร่งานวิจัยและช่วยส่งเสริมพัฒนานักวิจัย

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ประกาศผลรางวัล “ArchiCAD Design & Skill Contest 2016” การประกวดออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม เพื่อเฟ้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “Building Renovation : Creative Meeting Point” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า

Read more