AppNews, News Mi

AppliCAD Innovation Center (AIC) เปิดศูนย์ต้อนรับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ในการเยี่ยมชม AIC หรือ AppliCAD Innovation Center ศูนย์แสดงนวัตกรรมเพื่องานออกแบบและการผลิตแบบครบวงจร

ซึ่ง AIC ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยจัดเป็นพื้นที่แสดงเทคโนโลยี พร้อมมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา โดยเทคโนโลยีหลัก ๆ มีดังนี้ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มด้านงานออกแบบ 3 มิติ เทคโนโลยีด้าน 3D Printing สำหรับงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยี 3D Scanner สำหรับงาน 3D Metrology นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีด้าน Robot รองรับงาน Automation เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการไทยในอนาคต