AppNews, New Education

AppliCAD ลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

 
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาอาชีพ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของแรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
 
 
ซึ่งบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) มีพันธกิจหลัก ในการมุ่งมั่นส่งเสริมการยกระดับทักษะกำลังพลของประเทศให้มีศักยภาพแข่งขันกับตลาดแรงงานโลกได้
 
 
Tag : applicad