AppNews, News Mi

AppliCAD ร่วมสร้างแรงบันดาลใจด้าน 3D printer ให้กับเยาวชนในงาน Thailand Robot& Coding Challenge 2024

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 บริษัท AppliCAD ได้เข้าร่วมงาน Thailand Robot& Coding Challenge 2024 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยทางเราได้นำเครื่อง 3D Printer อย่าง UltiMaker S3 รวมถึงชิ้นงานที่พิมพ์จาก 3D Printer ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายไปแสดงอีกด้วย

บรรยากาศภายในบูธเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าชมชิ้นงานจากเครื่อง 3D Printer และตัวเครื่องพิมพ์อย่าง UltiMaker เองก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

AppliCAD ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงให้คำแนะนำกับเยาวชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์งาน 3 มิติ

Tag :