AppNews, News Mi

AppliCAD จับมือ Materialise และ RapidFit จัดสัมมนาผลักดัน Additive Manufacturing ในงาน Manufacturing Expo 2023

AppliCAD จับมือกับ Materialise และ RapidFit ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ และให้บริการด้านงาน Additive Manufacturing จากต่างประเทศ ร่วมผลักดันเทคโนโลยีด้าน Additive Manufacturing ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพ และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยในงานมีการนำเสนอกรณีศึกษาด้านงาน Additive Manufacturing ด้วยการใช้เทคโนโลยี 3D Printing ที่ทันสมัย เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม รวมถึงเสริมการนำเทคโนโลยี 3D Scanning เข้ามาช่วยลดเวลาในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก

โดยเทคโนโลยีทั้งหมดทางแอพพลิแคดได้รวบรวมไว้ที่ศูนย์นวัตกรรมของบริษัท สำหรับท่านที่สนใจสามารถนัดหมายเข้าเยี่ยมชมได้ที่ aic.applicadthai.com

Tag :