WHERE INNOVATION BEGINS

AppNews, Article Ci, Article-ProtaStructure, Articles

AppliCAD จับมือ ม.บูรพา เสริมทัพ Upskill การวิเคราะห์งานโครงสร้างให้นศ. ด้วย ProtaStructure

แน่นอนว่าวงการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ไม่มีใครไม่รู้จัก BIM เพราะถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลง และเริ่มต้นใช้ BIM เพื่อรองรับการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา เสริมทักษะให้กับนักศึกษาในการอบรมใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร ProtaStructure และสามารถสร้างผลงานนำไปต่อยอดได้ 

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) สานต่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการออกแบบ 3 มิติ โดยเฉพาะเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านงานสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นตั้งแต่การออกแบบด้วยการใช้เทคโนโลยี BIM อาทิ ซอฟต์แวร์ ArchiCAD รวมทั้งการวิเคราะห์โครงสร้าง (ProtaStructure) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ควรปูพื้นฐานให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน การนำ BIM เข้ามาเป็นส่วนนึงในการเรียน การสอน จะช่วยเพิ่มกำลังและพลังให้กับบุคลากร เพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนมาตรฐานการก่อสร้างในประเทศไทย

“เพราะว่า BIM คือ Gen ที่ 3 BIM ที่จะมาเปลี่ยนการทำงานของวงการก่อสร้าง”

ทาง AppliCAD ได้ร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าอบรมเสริมทักษะด้านการออกแบบ 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์ ArchiCAD ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปีกว่า ซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ เมื่อจบการศึกษามีงานรองรับ

เมื่อโครงการเสริมทักษะด้านการออกแบบ 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์ ArchiCAD ประสบความสำเร็จ จากนั้นทางแอพพลิแคดยังได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกันสานต่อโครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้าง (ProtaStructure) พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์และนักศึกษา นอกเหนือจากนั้นยังมีการจัดอบรมให้กับศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีพื้นฐานการเขียนแบบ และวิเคราะห์โครงสร้างผ่านซอฟต์แวร์ ProtaStructure โดยการสนับสนุนครั้งนี้ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสามารถนำซอฟต์แวร์ Prota BIM, ProtaStructure นำไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน รวมทั้งการทำงานด้วย

โดย ผศ. ดร. เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ และ ดร. ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ ผู้สนับสนุนสำคัญในโครงการผลักดันให้นักศึกษามีองค์ความรู้ และสามารถทัดเทียมกับการแข่งขันในปัจจุบันได้

ด้วยการเรียนการสอนในสมัยก่อน นักศึกษาจะได้เรียนในรูปแบบของการเขียนบนกระดาษ (2 มิติ) ซึ่งถ้าเทียบกับในปัจจุบันที่มีซอฟต์แวร์ 3 มิติ เข้ามาช่วยสนับสนุนให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เข้าใจและมองเห็นภาพได้ดีกว่า อาทิ อาคารที่ถูกสร้างขึ้นมีพฤติกรรมแบบไหน จะต้องถ่ายแรงยังไง ฐานรากรับน้ำหนักเท่าไหร่ ซึ่งแต่ก่อนจะใช้วิธีการคำนวณด้วยมือเขียนบนกระดาษ และใช้เครื่องคิดเลขช่วย หรือใช้สูตรคำนวณผ่าน Excel หลังจากที่ได้มีการเรียนการสอนซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร 3 มิติ (ProtaStructure) ก็ช่วยให้สะดวกมากขึ้น ซอฟต์แวร์จะมีฟีเจอร์ Report สามารถช่วยคำนวณผลลัพธ์ได้ทั้งหมดเลย ว่าใช้แรงเท่าไหร่ ใช้เหล็กประมาณเท่าไหร่ ซอฟต์แวร์จะช่วยเตือนหากพบจุดผิดพลาด และเวลาที่เปิดดูแรงกระทำ ก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าพฤติกรรมเหล็ก เวลาเจอแรงกระทำ เหล็กแอ่นตรงไหน โค้งยังไง โก่งยังไง เห็นภาพมากกว่าตอนที่เคยเรียนเป็นแบบ 2D ที่เป็นเพียงภาพวาดเท่านั้น ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย 

ทีมงาน AppliCAD จึงขอนำเสนอตัวอย่างผลงานของน้องนักศึกษาที่นำ ProtaStructure ไปใช้ในการเรียน 
ผลงานตัวอย่างที่น้องนักศึกษา

 

แบบจำลองอาคารสำนักงาน 7 ชั้น
จัดทำโดย : นายณัฐนันท์ รัตนวงศ์ และ นายจารุ เม้ากลาง
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แบบจำลองอาคารร้านอาหาร 4 ชั้น
จัดทำโดย : นายกฤตภาส คำศรี และนางสาวเปรมฤทัย เพียรวิมังสา
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 แอพพลิแคด พร้อมจะแบ่งปันข้อมูลให้กับท่านที่สนใจ หรือสำหรับท่านใดที่สนใจซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร (ProtaStructuer) สามารถเข้าอบรมฟรี ได้ที่ AppliCAD : http://bit.ly/38vgU2O


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ