AppNews, News Mi

AppliCAD จัดแสดงเทคโนโลยี Inspection ในงาน National Day Reception hosted by the Embassy of Luxembourg

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด มหาชน ได้รับเชิญให้ไปจัดแสดงเทคโนโลยีในงาน National Day Reception hosted by the Embassy of Luxembourg งานเลี้ยงรับรองวันชาติลักเซมเบิร์ก ณ สถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์ก ประจำกรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมาซึ่งเราได้นำเทคโนโลยี Inspection ไปจัดแสดงในงาน นั่นก็คือในส่วนของ Artec 3D Scanner แบบแฮนด์เฮลด์ ที่มาพร้อมกับหน้าจอ Touchscreen ดูข้อมูลได้ในตัวเครื่อง เหมาะกับงาน Reverse งานถอดแบบ สามารถเก็บสีได้ สแกนคนได้ เพื่อต่อยอดงานด้าน AR VR

โดยได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและเป็นนายแบบในการใช้เครื่อง Artec สแกนคนค่ะ

Tag : Artec 3D