AppNews

APP เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เยี่ยมชมกิจการ ในกิจกรรม Company Visit One Month One Company ของทางสมาคม 

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นำทีมโดย ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงานของ บริษัทแอพพลิแคดจำกัด (มหาชน) หรือ APP เปิดศูนย์นวัตกรรมของแอพพลิแคด (AppliCAD Innovation Center : AIC) ต้อนรับผู้บริหารจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

โดยในงานได้มีการแสดงนวัตกรรมของเราชาวแอพพลิแคด ไม่ว่าจะเป็น 

– 3D Printer for Manufacturing เทคโนโลยี 3D Printer เพื่อการผลิต 

– Cobot for Modern Manufacturing นวัตกรรมแขนกลเพื่อการผลิตยุคใหม่ 

– 3D Design & Virtual Reality การออกแบบและนำเสนองานเสมือนจริงแบบ 360 

– Construction Innovation นวัตกรรมการออกแบบเพื่องานก่อสร้าง  

– Fully Automated 3D Scanner ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอัตโนมัติ 

ในกิจกรรมครั้งนี้ทางผู้บริหารของแอพพลิแคด และทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน และอนาคตร่วมกัน  

 

Tag : AIC applicad mai