AppNews, News Mi

APP มอบเงินบริจาคสมทบทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ. 4 ภาค

สืบเนื่องจากกิจกรรม 3DX Ranger สนุก 4 ภาค จัดขึ้นโดยบริษัท แอพพลิแคด จำกัด(มหาชน) หรือ APP ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน AppliCAD’s 3DExperience SOLIDWORKS Day 2022 ที่ให้เหล่าบรรดานักออกแบบ และวิศวกรในแต่ละภาคร่วมสนุกประชันความรู้ตอบคำถามสะสมคะแนน หาทีมประจำภาคที่มีคะแนนสะสมสูงสุด ชิงเงินรางวัลเพื่อบริจาคให้แก่โรงพยาบาลประจำภาคที่ได้กำหนดไว้ มูลค่ารวม 50,000 บาท 

ทั้งนี้ ทีมประจำภาคที่มีคะแนนสะสมสูงสุดได้แก่ ทีมภาคกลาง โดยมีตัวแทนจาก บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เข้ามอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่อยู่ในโครงการ

  • ชนะเลิศ ภาคกลาง : โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 20,000 บาท
  • ภาคเหนือ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 10,000 บาท 
  • ภาคอีสาน : โรงพยาบาลเซกา บึงกาฬ จำนวน 10,000 บาท
  • ภาคใต้ : โรงพยาบาลบางขัน นครศรีธรรมราช จำนวน 10,000 บาท