My logo
Applicad Public Company Limited.AppNewsแอพพลิแคด เสริมเกราะข้อมูล รับรางวัล PDPA Awards 2020 ย้ำความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่ง

Dec

25

2020

แอพพลิแคด เสริมเกราะข้อมูล รับรางวัล PDPA Awards 2020 ย้ำความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ได้รับรางวัล PDPA Compliance” จากการเข้าประกวด “รางวัลการเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 – PDPA Awards 2020” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดย ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลในงานการประชุมสัมมนาประจำปี พ.ศ.2563 ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – ประธานผู้บริหารฝ่ายข้อมูล DPO-CDOs Symposium 2020 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่นำเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่เราไม่ยินยอม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แอพพลิแคด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเชียนด้านที่ปรึกษา ให้บริการ และจัดหาเทคโนโลยีดิจิตัลทางด้านออกแบบเพื่อการผลิตและการก่อสร้างแบบครบวงจร ด้วยต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและวิศวกรรมที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ตลอดจนดูแลลูกค้าด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และการให้บริการระดับมืออาชีพ แอพพลิแคด จึงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองให้เกิดการใช้ข้อมูลอย่างชัดเจนและเท่าเทียม ใส่ใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าและความถูกต้องของการนำไปใช้ โดยมีระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเข้มงวดและครอบคลุม ทำให้มั่นใจได้ ไร้กังวล ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญของการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำในด้านการให้คำปรึกษาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านออกแบบและผลิต รวมถึงการก่อสร้างในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้