My logo
Applicad Public Company Limited.AppNewsแอพพลิแคด เสริมเกราะข้อมูล รับรางวัล PDPA Awards 2020 ย้ำความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่ง

Dec

25

2020

แอพพลิแคด เสริมเกราะข้อมูล รับรางวัล PDPA Awards 2020 ย้ำความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่ง

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ได้รับรางวัล PDPA Compliance” จากการเข้าประกวด “รางวัลการเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 – PDPA Awards 2020” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดย ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลในงานการประชุมสัมมนาประจำปี พ.ศ.2563 ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – ประธานผู้บริหารฝ่ายข้อมูล DPO-CDOs Symposium 2020 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่นำเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่เราไม่ยินยอม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แอพพลิแคด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเชียนด้านที่ปรึกษา ให้บริการ และจัดหาเทคโนโลยีดิจิตัลทางด้านออกแบบเพื่อการผลิตและการก่อสร้างแบบครบวงจร ด้วยต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและวิศวกรรมที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ตลอดจนดูแลลูกค้าด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และการให้บริการระดับมืออาชีพ แอพพลิแคด จึงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองให้เกิดการใช้ข้อมูลอย่างชัดเจนและเท่าเทียม ใส่ใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าและความถูกต้องของการนำไปใช้ โดยมีระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเข้มงวดและครอบคลุม ทำให้มั่นใจได้ ไร้กังวล ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญของการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำในด้านการให้คำปรึกษาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านออกแบบและผลิต รวมถึงการก่อสร้างในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้
My logo