Menu

แอพพลิแคด เสริมทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธาแก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Applicad Public Company Limited.AppNews CSR New Educationแอพพลิแคด เสริมทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธาแก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ก.พ.

28

2020

แอพพลิแคด เสริมทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธาแก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี BIM : Building Information Modeling ให้กับทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมาตรฐานการก่อสร้างให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงได้ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธา ในหัวข้อ “การเขียนแบบด้วยโปรแกรม ArchiCAD” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป

โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธา ให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโยธา ชั้นปีที่ 2-3 ที่เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีพื้นฐานในการเขียนแบบ และออกแบบโครงสร้าง ด้วยเทคโนโลยี BIM ผ่านซอฟต์แวร์ ArchiCAD

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu