WHERE INNOVATION BEGINS

AppNews, CSR, New Education

แอพพลิแคด เสริมทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธาแก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี BIM : Building Information Modeling ให้กับทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมาตรฐานการก่อสร้างให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงได้ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธา ในหัวข้อ “การเขียนแบบด้วยโปรแกรม ArchiCAD” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป

โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธา ให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโยธา ชั้นปีที่ 2-3 ที่เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีพื้นฐานในการเขียนแบบ และออกแบบโครงสร้าง ด้วยเทคโนโลยี BIM ผ่านซอฟต์แวร์ ArchiCAD


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ