AppNews, News Ci

แอพพลิแคด-วสท.เซ็น MOU ผนึกความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

แอพพลิแคด-วสท.เซ็น MOU ผนึกความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

กรุงเทพฯ—30 มิถุนายน 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) โดย นายสมศักดิ์ วรรักษา (ที่2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Architectural Engineering & Construction และ ดร.ธเนศ  วีระศิริ (กลาง) นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านเทคโนโลยี BIM” ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม (ซ้าย) กรรมการอำนวยการ และประธานโครงการ BIM LAB และ นายทรงพล ยมนาค (ขวา) รองประธานคณะกรรมการมาตรฐาน จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้การใช้งานในส่วนเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นสากล ยังจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนา ตลอดจนยกระดับ และสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศต่อไปในอนาคต

อนึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้ประสานงานกับสภาวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพ ร่วมยกร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญการทำงานระบบ BIM มาร่วมกันสร้างมาตรฐานการทำงานระบบ BIM เพื่อเป็นมาตรฐานกลางในการทำงานร่วมกันของเหล่าวิศวกร สถาปนิก ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสินค้าของประเทศไทย และเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับการทำงานระบบ BIM ในสากลที่ใช้กันในต่างประเทศ ซึ่งกำลังดำเนินงานการจัดทำศูนย์ BIM LAB ที่อาคาร วสท. เพื่อเป็นแหล่งที่รวบรวมเหล่านักวิชาการ นักวิชาชีพ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในระบบ BIM ในการถ่ายทอดความรู้และทำงานวิจัยให้กับภาครัฐและภาคเอกชน โดยภารกิจสำคัญของศูนย์ BIM LAB จะเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมการทำงานระบบ BIM การเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual design and construction) ไปจนถึงการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่ใช้ข้อมูลดิจิตอล (Digital Design and Construction) ให้กับสมาชิก และเอกชนทั่วไป รวมไปถึงการจัดทำหลักสูตรด้าน BIM ที่เสริมการเรียนการสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริงเมื่อเรียนจบการศึกษา

ทั้งนี้ แอพพลิแคด สนับสนุนซอฟต์แวร์  ARCHICAD BIM และซอฟต์แวร์ ProtaStructure  ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวเนื่องในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนส่วนห้องปฏิบัติการ BIM LAB ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ปัจจุบันแอพพลิแคดยังมีโซลูชันด้านงานออกแบบ เขียนแบบ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม งานบริหารการก่อสร้าง  ได้แก่ GstarCAD, ARCHICAD BIM, THAIBIM, Twinmotion, ProtaStructure, Solibri Model Checker, Primavera P6 และอื่นๆ ซึ่งรองรับทุกความต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.applicadthai.com/construction

Reported by : Wilaiphan Saneewong Na Ayutthaya


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ