My logo
Applicad Public Company Limited.AppNews CSRแอพพลิแคด ร่วมจิตอาสาพัฒนาชนบท

Dec

11

2019

แอพพลิแคด ร่วมจิตอาสาพัฒนาชนบท

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนสนับสนุนความมีจิตอาสาในพนักงาน บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) จึงได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งจัดและดำเนินการโดย กลุ่มอาสาพัฒนาชนบท 08 จัดกิจกรรม “30 ปีอาสา : ปลายทางที่ชุมแสง” ที่โรงเรียนบ้านดงขุย ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและสมทบทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนอนุบาลขนาด 1.5 เมตร x 1.2 เมตร จำนวน 2 ห้อง โครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โครงการล้อมรั้วลวดหนามโรงเรียน พร้อมทั้งมอบเครื่องสาธารณูปโภค อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของที่จำเป็นในการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านดงขุย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 25 คน โดยกลุ่มอาสาพัฒนาชนบท 08 ได้ดำเนินจัดกิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือทางด้านการจัดสร้าง ซ่อม และปรับปรุงอาคารเรียน และช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับโรงเรียน ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 30 เพื่อเป็นสื่อกลางและลดช่องว่าง ตลอดจนสร้างความมีน้ำใจให้เกิดขึ้นระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้