Menu

แอพพลิแคด ร่วมกับ สถาปัตย์ ม.ขอนแก่น เซ็นต์ MOU หนุน BIM เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

Applicad Public Company Limited.AppNews New Educationแอพพลิแคด ร่วมกับ สถาปัตย์ ม.ขอนแก่น เซ็นต์ MOU หนุน BIM เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

ส.ค.

30

2018

แอพพลิแคด ร่วมกับ สถาปัตย์ ม.ขอนแก่น เซ็นต์ MOU หนุน BIM เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวิรัช ปัณฑ์ศิริวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษา บริษัท แอพพลิแคด จำกัด และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมกับบรรยายพิเศษในหัวข้อการบรรยาย “เรียน BIM ไปทำไม” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ชั้นปีที่ 2

บันทึกข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) เป็นอย่างดี เนื่องจากในปัจจุบัน BIM เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้บัณฑิตมีความสามารถในการแข่งขันได้ ส่วนกิจกรรมความร่วมมือกันนั้น  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จะให้การสนับสนุนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ArchiCAD Education Edition เพื่อให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ในการเรียนการสอน เป็นระยะไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยดำเนินการให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ และนำเสนอเทคโนโลยีทางด้าน BIM แก่บุคลากรของคณะ และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ได้ความรู้ และสามารถใช้งานทางวิชาชีพ ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพแก่นักศึกษาต่อไป

  • 8
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu