Menu

แอพพลิแคด ผนึกกำลัง ออราเคิล จัด Oracle Primavera Executive Conference

Applicad Public Company Limited.AppNews News Ciแอพพลิแคด ผนึกกำลัง ออราเคิล จัด Oracle Primavera Executive Conference

มิ.ย.

17

2019

แอพพลิแคด ผนึกกำลัง ออราเคิล จัด Oracle Primavera Executive Conference

บมจ. แอพพลิแคด ร่วมกับ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น จัดงาน “Oracle Primavera Executive Conference” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ The Okura Prestige Bangkok Hotels

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านจัดจำหน่ายโซลูชั่นเพื่อการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งด้านอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ครอบคลุมทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ตแวร์ และการบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมกับ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)  ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเสนอระบบซอฟต์แวร์โซลูชันทางด้านธุรกิจแบบครบวงจร ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดในโลก ได้ร่วมมือกันจัดงานภายใต้ชื่อ “Oracle Primavera Executive Conference” ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ The Okura Prestige Bangkok Hotels โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดจาก Oracle Primavera โซลูชันด้านการบริหารจัดการโครงการและทรัพยากรองค์กรแบบครบวงจร ทั้งนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างให้ทัดเทียมในระดับโลก สำหรับงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมงานอย่างมากมาย

Oracle Primavera เป็นระบบซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารโครงการยอดนิยมที่ได้รับการไว้วางใจจากหลายองค์กรธุรกิจทั่วโลกมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารโครงการก่อสร้างสามารถวางแผนบริหารโครงการ จัดสรรทรัพยากรต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการบริหารโครงการ เหมาะสำหรับโครงการทุกประเภท ทุกขนาด รวมไปถึงโครงการที่ซับซ้อน ทั้งด้านกิจกรรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในแง่เวลาและค่าใช้จ่าย และในปัจจุบันยังพัฒนาให้สามารถง่ายต่อการทำงานร่วมกัน (Collaboration) และบริหารโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย เหมาะกับการบริหารโครงการเชิงรุก ทำให้ได้เปรียบในธุรกิจก่อสร้างที่มีการแข่งขันสูง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu