AppNews, CSR

แอพพลิแคด ผนึกกำลังอาสา 08 สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์การออกแบบด้านอุตสาหกรรม และด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ให้การสนับสนุนกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งจัดและดำเนินการโดย กลุ่มอาสาพัฒนาชนบท 08 จัดกิจกรรม “31 ปี อาสา 08 – ก้าวด้วยใจ…ก้าวไปด้วยกัน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการใช้ซอฟต์แวร์ ARCHICAD THAI BIM ในการออกแบบ และถอดปริมาณวัสดุในการก่อสร้าง ตลอดจนสมทบทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาด 4×9 เมตร เพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์เรียนรู้เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟ, การทอผ้าพื้นเมือง, ร้านค้าสวัสดิการและศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีอาคารเรียนเดิมขึ้นใหม่ทั้งหมด กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนสนับสนุนความมีจิตอาสา ความมีน้ำใจให้กับพนักงานบริษัทฯ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ