Menu

แอพพลิแคดและมรอ. ร่วมลงนาม ส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบเขียนแบบและการบริหารโครงการก่อสร้าง

Applicad Public Company Limited.AppNews New Educationแอพพลิแคดและมรอ. ร่วมลงนาม ส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบเขียนแบบและการบริหารโครงการก่อสร้าง

ก.พ.

22

2019

แอพพลิแคดและมรอ. ร่วมลงนาม ส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบเขียนแบบและการบริหารโครงการก่อสร้าง

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง โดยการจัดการเรียนการสอนซอฟต์แวร์ในการออกแบบเขียนแบบและการบริหารโครงการก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562

รวมทั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modelling : BIM เพื่อให้เป็นสถานที่จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่น และผู้ให้ความสนใจ

  • 7
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Menu