Menu

แอพพลิแคดหนุน มจธ. มอบโอกาสเด็กไทยสัมผัสหุ่นยนต์ @สุพรรณบุรี

Applicad Public Company Limited.AppNews New Educationแอพพลิแคดหนุน มจธ. มอบโอกาสเด็กไทยสัมผัสหุ่นยนต์ @สุพรรณบุรี

มิ.ย.

20

2019

แอพพลิแคดหนุน มจธ. มอบโอกาสเด็กไทยสัมผัสหุ่นยนต์ @สุพรรณบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์ (Kid Workshop : Fun with Robots At Suphanburi)

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมอบโอกาสกับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสที่จะสัมผัสเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง “หุ่นยนต์” โดยร่วมกับบริษัทต่างๆ ให้การสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์ (Kid Workshop : Fun with Robots At Suphanburi) ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2562 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ ห้องประชุมพระมหากมลศิลป์ โรงเรียนวัดเขาพระ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พลวิชัย อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะวิทยากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติงานเป็นวันที่ 12 เรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์แบบมีขา สามารถขยับได้หุ่นยนต์แมลงแฟนซีด้วยมอเตอร์สั่น และให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกมานำเสนอผลงานของตนเอง จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติงานเป็นวันที่ 13 เรื่อง การออกแบบหุ่นยนต์บังคับมือแบบพื้นฐาน หุ่นยนต์บังคับมือแบบเป็นกลุ่ม และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแข่งขัน คณะวิทยากรสรุปผลการอบรมมอบของรางวัล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์ (Kid Workshop : Fun with Robots At Suphanburi)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์ (Kid Workshop : Fun with Robots At Suphanburi)

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu