AppNews, New Education

แอพพลิแคดร่วมจุฬา เสริมทักษะวิเคราะห์โครงสร้างแก่นิสิตคณะวิศวกรรมโยธา

แอพพลิแคดร่วมจุฬา เสริมทักษะวิเคราะห์โครงสร้างแก่นิสิตคณะวิศวกรรมโยธา

แอพพลิแคดร่วมจุฬา เสริมทักษะวิเคราะห์โครงสร้างแก่นิสิตคณะวิศวกรรมโยธา

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการออกแบบ 3 มิติ โดยเฉพาะเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านงานสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นในด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ควรปูพื้นฐานให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน การนำ BIM เข้ามาเป็นส่วนนึงในการเรียน การสอน จะช่วยเพิ่มกำลังและพลังให้กับบุคลากร เพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนมาตรฐานการก่อสร้างในประเทศไทย

จึงได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้าง (ProtaStructure) พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้มีพื้นฐานการเขียนแบบ และวิเคราะห์โครงสร้างผ่านซอฟต์แวร์ ProtaStructure โดยการสนับสนุนครั้งนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำซอฟต์แวร์ Prota BIM, ProtaStructure นำไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน ด้วยการทำ House Project ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Structural Model, Design Calculations, Structural Drawing

ทีมงาน AppliCAD จึงขอนำเสนอตัวอย่างผลงานของน้องนักศึกษาที่นำ ProtaStructure ไปใช้ในการทำ Project 
ผลงานตัวอย่างที่น้องนักศึกษาทำโปรเจค
ขอขอบคุณ ผลงานของนักศึกษา นายชนวีร์ ปัตติทากร
ขอขอบคุณ ผลงานของนักศึกษา นายกิตติทัศน์ กิติพันธยาพร

Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ