Menu

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มรธ. เยี่ยมชม AppliCAD Innovation Center

Applicad Public Company Limited.AppNewsเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มรธ. เยี่ยมชม AppliCAD Innovation Center

ม.ค.

30

2020

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มรธ. เยี่ยมชม AppliCAD Innovation Center

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มรธ. เยี่ยมชม AppliCAD Innovation Center

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) นำโดย ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 จำนวน 42 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานตามโครงการอบรมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 AppliCAD Innovation Center

การเยี่ยมชม AppliCAD Innovation Center เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ทักษะทางด้านซอฟต์แวร์ด้านงานออกแบบในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ตลอดจน 3D Printer และ 3D Scanner ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เห็นถึงการนำทฤษฎีที่เรียนจากสถานศึกษามาประยุกต์ใช้กับงานด้านอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศ นักศึกษาจะได้เข้าใจในเรื่องของขบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ การทำงานของเครื่องจักรกล รวมถึงการบริหารและจัดการของโรงงาน ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนภายในสถานศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu