Chat with us, powered by LiveChat

Menu

สัมมนาฟรี !!! เพิ่มศักยภาพการทำและวิเคราะห์ PIPE STRESS ขั้นพื้นฐาน

Applicad Public Company Limited.AppNews News Miสัมมนาฟรี !!! เพิ่มศักยภาพการทำและวิเคราะห์ PIPE STRESS ขั้นพื้นฐาน

May

14

2018

สัมมนาฟรี !!! เพิ่มศักยภาพการทำและวิเคราะห์ PIPE STRESS ขั้นพื้นฐาน

ในงานสัมมนาครั้งนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ Pipe Stress โดยอ้างอิงตามมาตราฐาน ASME Code B31.1 และ B31.3 ในระบบงานท่อ Power Plant และ Process Plant รวมถึงการนําซอฟต์แวร์ Bentley AutoPIPE เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ Pipe Stress ด้วยโปรแกรม AutoPIPE จัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2018 เวลา 9.30-16.00 ที่สภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนคลิกที่นี่ 

 

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...

Menu