AppliCAD Co., Ltd.Newsภาพบรรยากาศ : อบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตด้วย SOLIDWORKS

Jul

12

2017

ภาพบรรยากาศ : อบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตด้วย SOLIDWORKS

AppliCAD’s Privilege จัดอบรมในหัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตด้วย SOLIDWORKS กิจกรรมดีดี สำหรับลูกค้า Subscription Service โดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกท่านจะได้รับความรู้ด้านการออกแบบให้เข้ากับยุคสมัย และเทคนิคมากมายในการใช้ SOLIDWORKS ช่วยเพิ่มศักยภาพ ด้านการออกแบบและการผลิต โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจแอนด์วายลอดจ์ ชลบุรี

RELATED POST