แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล JAKA Cobots

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อที่จะได้รับการติดต่อเพื่อส่งใบเสนอราคาจากทางเจ้าหน้าที่ของ AppliCAD ไปยังท่านค่ะ

Please fill this form in English.
สอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ JAKA Cobots กรุณากรอกแบบฟอร์มค่ะ

Tel: (+66) 2744-9045
Fax: (+66) 2744-9049
Email: [email protected]

JAKA Zu 7