เขียนงานถัง, งานท่อและโครงสร้างเหล็ก 3 มิติด้วย SolidPlant

AppliCAD Co., Ltd.เขียนงานถัง, งานท่อและโครงสร้างเหล็ก 3 มิติด้วย SolidPlant

Jan

16

January 16 , 2017 |

เขียนงานถัง, งานท่อและโครงสร้างเหล็ก 3 มิติด้วย SolidPlant


Event Details


ผู้เข้าร่วมจะได้อะไรบ้างจากหัวข้อนี้

ได้ทราบถึงเครื่องมือต่างๆ ของ SolidPlant ที่สามารถเข้ามาช่วยในการออกแบบงานท่อ, โครงสร้างเหล็กและงานถังได้ง่ายขึ้นและถอดปริมาณงานได้ถูกต้องมากขึ้น

บรรยายโดย

พิสิทธ์ สุทธิธรรม

Featured Product

SOLIDPLANT

หัวข้อนี้เหมาะกับใคร 

  • ผู้ที่ต้องการเขียนงานโครงสร้างเหล็ก

  • งานถังและงานท่อที่เป็นโมเดล 3 มิติ