สาธิตการวิเคราะห์ Pipe Stress เบื้องต้นด้วย AutoPIPE

AppliCAD Co., Ltd.สาธิตการวิเคราะห์ Pipe Stress เบื้องต้นด้วย AutoPIPE

Feb

28

February 28 , 2017 |

สาธิตการวิเคราะห์ Pipe Stress เบื้องต้นด้วย AutoPIPE


Event Details


ผู้เข้าร่วมจะได้อะไรบ้างจากหัวข้อนี้

  • สาธิตการเขียนโมเดล, การใส่ Condition ต่างๆ เช่น Piping Code, Pipe Material, Insulation Thickness และ Insulation Material, Pressure, Temperature, Load case รวมถึงการวิเคราะห์และดูผล Stress, Force, Moment ณ จุดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโมเดลท่อ รวมถึงแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

บรรยายโดย

พิสิทธ์ สุทธิธรรม

Featured Product

SOLIDPLANT