การใช้งาน SolidCAM iMachining 2D บนเครื่อง Mill-Turn

AppliCAD Co., Ltd.การใช้งาน SolidCAM iMachining 2D บนเครื่อง Mill-Turn

Jan

18

January 18 , 2017 |

การใช้งาน SolidCAM iMachining 2D บนเครื่อง Mill-Turn


Event Details


ผู้เข้าร่วมจะได้อะไรบ้างจากหัวข้อนี้

  • ความรู้ในการใช้งาน SolidCAM Mill-Turn เบื้องต้นรวมถึงการใช้งาน iMachining 2D
  • การสร้าง Database iMachining
  • วิธีการใช้งาน iRough และ iFinigth

บรรยายโดย

ฑีฆายุ ศรีทาเวช

Featured Product

SOLIDCAM

หัวข้อนี้เหมาะกับใคร 

  • เหมาะกับผู้ที่ทำงานกับเครื่อง CNC Mill-Turn
  • เหมาะกับผู้กำลังมองหาโปรแกรม SolidCAM และผู้ที่สนใจทั่วไป
  • เหมาะกับผู้ที่กำลังมองหาเทคโนโลยีที่จะนำไปพัฒนากระบวนการผลิต