Menu

Smart City เมืองอัจฉริยะ

Applicad Public Company Limited.Editor TalksSmart City เมืองอัจฉริยะ

พ.ย.

30

2016

Smart City เมืองอัจฉริยะ

12144667_1059438674100775_4006019126604714959_n

สวัสดีเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี 2016 เผลอแป๊บเดียวก็สิ้นปีแล้ว มีวางแผนไปเที่ยวที่ไหนกับบ้างไหมค่ะ สำหรับช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ผู้เขียนเองก็มีดูไว้หลายที่มากๆ แต่ก็คงหนีไม่พ้นสถานที่รับลมหนาวต้อนรับปีใหม่แน่นอน พอถึงช่วงของฤดูท่องเที่ยวก็ทำให้นึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เคยมีโอกาสได้ไปเยือนเพิ่มประสบการณ์ แต่ละที่ก็มีความทรงจำ ความประทับใจ ความสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะ

ครั้งนึงผู้เขียนเคยได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ภูเก็ต เป็นอีกสถานที่ท่อเที่ยวนึงที่ประทับใจมากๆ เพราะบรรยากาศดี สถานที่ต่างๆ ก็สวยงาม แถมอาหารพื้นบ้านก็อร่อยมากๆ เลย หากว่ามีโอกาสก็อยากกลับไปอีกครั้ง แต่การกลับไปครั้งนี้ได้ยินข่าวมาว่า จังหวัดภูเก็ตลูกเลือกในการเป็นต้นแบบโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) หลายท่านอาจจะรู้จักหรือว่าคุ้นหูกันบ้างแล้วนะคะ แต่สำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเมืองอัจฉริยะ คืออะไร แล้วดียังไง บทความนี้ผู้เขียนจะมาแบ่งปันกันค่ะ

Smart City คือเมืองที่ได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญในองค์ประกอบหลังคือ การพัฒนารูปแบบโครงสร้างของเมืองที่สอดรับกับแนวคิดของเมืองอัจริยะ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ประกอบการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายพลังงานอัจฉริยะ ที่เรียกว่า Smart Grid ระบบมิเตอร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะ ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ และระบบตรวจวัดมลภาวะ

การพัฒนาเมืองธรรมดาให้กลายเป็น Smart City สามารถทำได้อย่างไร อะไรคือองค์ประกอบสำคัญ มาร่วมฟังประสบการณ์ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ได้มีส่วนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาร่วมแก้ปัญหา ตลอดจนการร่วมสร้าง Business Model เพื่อประโยชน์ของเมืองต่างๆ กันค่ะ

ในปัจจุบัน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะเป็นกระแสที่กำลังมีพัฒนากันทั่วโลก เพราะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับเมืองเพื่อให้มีความน่าอยู่มากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของเมืองได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเพื่อช่วยพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับพื้นที่ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความปลอดภัยได้มากขึ้น แนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองให้มีความอัจฉริยะนั้น จะต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ รัฐบาล รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาเมือง ซึ่งในหลายประเทศก็ได้มีการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สเปน เป็นต้น โดยมีบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกได้เข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลในการนำเอาเทคโนโลยี ICT เข้ามาช่วยบริหารจัดการเมืองและชุมชนให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นจนประสบความสำเร็จในการเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆ

smartcity

สำหรับประเทศไทย การประกาศนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ที่จะเน้นการผลักดัน Smart City ให้เป็นกลไกที่จะสร้างโอกาสในการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ให้ดีขึ้น แต่มีคำถามต่างๆ ที่ตามมาว่า การที่จะผลักดันให้มีความสำเร็จ และเกิดความยั่งยืนได้เช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะมาแล้ว อะไรคือ องค์ประกอบ วิธีการจะเป็นอย่างไร และควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีความเป็นไทย ดังนั้น การสัมมนาในหัวข้อนี้จะเป็นการนำเสนอประสบการณ์ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ เทคโนโลยี ICT เข้ามาร่วมแก้ปัญหา ตลอดจนการร่วมสร้าง Business Model เพื่อประโยชน์ของเมืองต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักเทคโนโลยีของไทยในกรณีตัวอย่างของนักเทคโนโลยีไทยที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมสร้างความปลอดภัยให้เทศบาลเมืองพัทยา แนวทางพัฒนาระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัลภายใต้แผนพัฒนา Smart City Phuket 2020 และการบูรณาการเทคโนโลยีที่สำคัญของ Smart City คือ Internet of Things (IoT) และการบูรณาการข้อมูล Big Data จาก CCTV, Sensors, ITS เพื่อเปลี่ยนแปลงให้จังหวัดภูเก็ต มีความปลอดภัยและน่าอยู่มากขึ้น

ในครั้งนี้ได้ยกตัวอย่างการพัฒนาเมือง เช่น เมืองพัทยา(คุณประกอบ) จ. ภูเก็ต(คุณประชา) และ สิงคโปร์(Mr. Tom)  เป็นต้น ทั้งนี้จากตัวอย่างของจังหวัดภูเก็ต สิ่งที่ตั้งใจจะพัฒนาให้ Smart มีเรื่อง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ความปลอดภัย รัฐบาล สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการศึกษา  ทั้งนี้พบว่าในเรื่องการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่พัฒนาได้เร็วที่สุดเพราะในแต่ละจุดเชื่อมต่อสามารถสร้างให้เกิดรายได้ที่จะทำให้มีผู้เข้ามารับทำในแต่ละห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม สำหรับปัญหาด้านอื่นๆคือการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน โดยภูเก็ตตั้งเป้าจะให้มี Hi-Speed WiFi ที่ประชาชนจะต้องเข้าถึงได้ง่ายในอนาคตข้างหน้า สำหรับพัทยาก่อนหน้านี้พัฒนามาจากปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น การรักษาความปลอดภัยตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในเมืองพัทยาโดยได้ติดตั้งกล้องตามจุดต่างๆ แต่ปัญหาก็มีเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ แต่คือเมื่อเวลาผ่านไปจะมีกล้องหลากหลายแบบหลากหลายยี่ห้อทำให้การรวมข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นเรื่องยากมาก และนอกจากนี้ยังมีปัญหาที่อุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ก็ต้องการบำรุงรักษาซึ่งกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากอีกปัญหาหนึ่งเช่นกัน จะเห็นว่าทั้งภูเก็ตและพัทยา จากตัวอย่างของทั้งภูเก็ตและพัทยาสิ่งที่เป็นปัญหาร่วมกันคือจะออกแบบอย่างไรให้เป็น Smart City ได้อย่างยั่งยืน สำหรับตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์นั้นวิทยากรได้สรุปว่าสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกคือต้องมีความร่วมมือจากภาครัฐในการพัฒนาเมือง ต้องมี Business Model และสิ่งที่สำคัญที่สุดของสิงคโปร์คือการพัฒนาคน ทั้งหมดนี้จึงจะทำให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  สำหรับสิ่งที่ ศอ. ได้เข้ามามีส่วนช่วยคือด้านการทำ CCTV Analytic, การป้องกันภัยดินถล่ม เป็นต้น

ผู้เขียนเองก็หวังว่าจะได้มีโอกาสได้กลับไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งพร้อมกับการรับชมเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายๆ ด้านของเมืองอัจฉริยะ และไม่แน่ว่าโครงกานนี้อาจจะถูกพัฒนาต่อไปอีกให้กลายเป็นประเทศไทยเมืองอัจฉริยะก็เป็นได้นะคะ

สุดท้ายนี้นะคะ เนื่องในโอกาสฉบับส่งท้ายสิ้นปี 2016 ผู้เขียนขออวยพรให้ในปีหน้า ปี 2017 ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง มีแรงกายแรงใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติเพื่อทำการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จอย่างที่หวังและตั้งใจนะคะ ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะ Happy New Years 2017

vector-shiny-blue-happy-new-year-2017-card

ข้อมูลและรูปภาพ

http://www.nectec.or.th/ace2016/event-program/smart-city/

http://thailandsmartcities.com/info/smart-city

OdishaSunTimes.com , InnoApps , Vecteezy

สามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพียงกด Subscribe วารสารออนไลน์ประจำเดือน ที่รวบรวมข่าวสาร นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร ด้วยเทคโนโลยี BIM ที่พร้อมจะปลุกแรงบันดาลใจ และไอเดียแปลกใหม่ให้คุณได้ที่นี่ หรือเข้าไปชมวารสารออนไลน์ย้อนหลังได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

header-ai

ai_hh_16_12

  • 24
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu