Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ออกแบบอย่างไรให้ตอบโจทย์งานออกแบบโครงสร้างและไฟฟ้า ตรงเวลา มีคุณภาพและแม่นยำ

Applicad Public Company Limited.Customers Success-Mi Success - SolidWorks Electricalออกแบบอย่างไรให้ตอบโจทย์งานออกแบบโครงสร้างและไฟฟ้า ตรงเวลา มีคุณภาพและแม่นยำ

Oct

3

2016

ออกแบบอย่างไรให้ตอบโจทย์งานออกแบบโครงสร้างและไฟฟ้า ตรงเวลา มีคุณภาพและแม่นยำ

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และทดสอบหม้อแปลง โดยการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจะแยกออกเป็น 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ปัจจุบันบริษัทฯเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศรายเดียวที่ผลิตได้ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งจากภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นคุณภาพ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เครือปูนซีเมนต์ไทย, เครือ ป.ต.ท., เป็นต้น นอกจากนั้น “ถิรไทย” ยังส่งหม้อแปลงออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

ทีมงานได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณเฉลิมพล เฮียบสุวรรณ วิศวกรอาวุโส ประกอบขั้นสุดท้าย และคุณทิวทัศน์ คำหลวงแว่น วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีด้านการออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ SolidWorks Electrical ที่จะเข้ามาช่วยในการโครงสร้างและงานระบบไฟฟ้าในการผลิตหม้อแปลง ช่วยตอบโจทย์การทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เดิมทีเราใช้โปรแกรม SolidWorks ในการออกแบบส่วนของโครงสร้าง การออกแบบโครงสร้างเกี่ยวกับหม้อแปลงอยู่แล้วครับ และในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง เมื่อเรามีโปรแกรม SolidWorks โครงสร้างอยู่แล้ว จึงมองไปถึงการต่อยอดในส่วนของ SolidWorks ที่เป็น Electrical ในการทำหม้อแปลงจะมีทั้งโครงสร้างและไฟฟ้า ถ้าเลือกใช้โปรแกรมเดียวในมุมมองของผมก็คิดว่าสามารถพัฒนาไปด้วยกันได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือไฟฟ้าครับ

นำ SolidWorks Electrical มาใช้ในส่วนงานใดและมีส่วนช่วยในงานอย่างไรบ้าง

ใช้ในส่วนของการออกแบบวงจร Power Control, Power Supply ที่ใช้กับตู้ควบคุมหม้อแปลง รวมไปถึงวงจรควบคุม Signal ต่างๆ ของตัวหม้อแปลงที่จะมาใช้ควบคู่กับตัวโปรแกรม โดยรายละเอียดในการออกแบบ Schematic Diagram จำนวนข้อมูลในแบบจะมีหลายส่วน จำนวนชีทจะเยอะมาก โปรแกรม SolidWorks Electrical เข้ามาช่วยให้การลิสของพนักงานออกแบบทำงานได้ง่ายขึ้น ลดเวลาในการออกแบบจากเดิมได้ถึง 3-4 ชม. หากว่ามีความชำนาญมากกว่านี้ก็คิดว่าจะช่วยลดเวลาลงได้อีก ทำให้ใช้โปรแกรมสะดวกมากขึ้น ในเรื่องของภาพผลิตภัณฑ์มุมมองเป็นแบบ 3 มิติ ช่วยลดปัญหาจากการใช้โปรแกรมเดิมที่ผ่านๆ มา ทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง

ความพึงพอใจกับ AppliCAD

มีการเทรนนิ่งที่ดีครับ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถกันระหว่างโปรแกรมที่เคยใช้มากับโปรแกรมใหม่ มีความเป็นกันเอง สามารถชี้แจงในส่วนที่มีปัญหาอยู่ได้ถูกจุด ช่วยแนะนำเทคนิคการใช้งานครับ

ประโยชน์ของการนำเทคโลยีเข้ามาใช้

การนำเทคโนโลยีด้านการออกแบบเข้ามาช่วยในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเป็นเรื่องที่ดีครับ เพราะในโลกปัจจุบันการพัฒนางานด้านวิศวกรรมค่อนข้างที่จะไปอย่างรวดเร็วมาก การที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้งานออกมาดี ใช้เวลาน้อยทำให้ระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างตรงเวลา ซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลไปยังผู้ใช้งาน (ลูกค้า) ที่ต้องการเวลาที่ชัดเจน ต้องการความถูกต้องและคุณภาพ 100% การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยและสามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้ ก็ส่งเสริมให้บริษัทมีการศูนย์เสียน้อยลง และเป็นผลให้มีกำไรเพิ่มมากครับ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.applicadthai.com/solidworks-electrical/ 

บรรณาธิการ

  • 40
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu