Menu

ประยุกต์งานอุตสาหกรรมกับซอฟต์แวร์ออกแบบ Plant

Applicad Public Company Limited.Customers Success-Mi Success - SolidPlantประยุกต์งานอุตสาหกรรมกับซอฟต์แวร์ออกแบบ Plant

ธ.ค.

4

2017

ประยุกต์งานอุตสาหกรรมกับซอฟต์แวร์ออกแบบ Plant

 

SolidPlant คือ ซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ Plant อาทิ โรงงานกระบวนการผลิตตั้งแต่ Oil & Gas, โรงกลั่นน้ำมัน, ปิโตรเคมี, โรงงานอาหาร, โรงนม, โรงเบียร์, โรงกระดาษ, โรงไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่มีระบบท่อที่ซับซ้อน ซอฟต์แวร์ SolidPlant ก็เข้ามาตอบโจทย์ด้านนี้ได้เป็นอย่างดี ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการเขียนงานถัง, งานโครงสร้างเหล็กในลักษณะที่ทำได้แค่โมเดลและถอดปริมาณ (Bill of Quality) แต่สำหรับงานท่อนั้น ซอฟต์แวร์ SolidPlant สามารถทำได้ถึงการสั่งทำแบบ Fabrication Drawing หรือ Isometric Drawing พร้อม Bill of Quality, GA Drawing (General Arrangement Drawing) และถอดปริมาณ (Bill of Quality) รวมไปถึงจำนวนจุดเชื่อม (Welding Joint) เพื่อที่จะคำนวณหา DB (Diameter Bore) ของท่อออกมาในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel

สำหรับบริษัทและธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ SolidPlant นั้นก็มีหลากหลายแตกต่างกันไป ซึ่งจะขอยกตัวอย่างบริษัทและธุรกิจที่ได้นำ SolidPlant ไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบเขียนแบบดังนี้ครับ

  • ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล และผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากอ้อย หรือชานอ้อย

โรงงานน้ำตาลมิตรผลได้นำ SolidPlant ไปใช้ในส่วนของงานออกแบบโครงการใหม่ๆ ที่มีการสร้างเพิ่มขยายกำลังการผลิต ซึ่งแน่นอนว่าในอุตสาหกรรมนี้ต้องมีส่วนประกอบงานที่เป็นโครงสร้างเหล็ก มีการวางเครื่องจักร วางถัง หรือ Equipment ต่างๆ ลงตาม Layout ที่ได้กำหนดไว้ และสุดท้ายก็ต้องเดินท่อเข้าหากันระหว่างเครื่องจักร, ถัง หรือ Equipment ต่างๆ พร้อมทั้งใส่อุปกรณ์ เช่น วาล์ว, Strainer, Instrument และอื่นๆ  โดยเฉพาะพวก Boiler ที่จะต้องจ่ายไอน้ำ (Steam) เข้าไปใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งต้องส่งผ่านท่อเท่านั้น นอกจากซอฟต์แวร์ SolidPlant แล้ว โรงงานน้ำตาลมิตรผลเองยังมีซอฟต์แวร์ AutoPIPE ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ Pipe Stress เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ท่อที่มีความร้อนและแรงดันสูง เช่น ท่อจ่ายไอน้ำ (Steam) ท่อพวก Super Head ต่างๆ และท่อที่ออกจาก Boiler เข้าไปที่ตัว Turbine เพื่อปั่นกำเนิดกระแสไฟฟ้า

  • ธุรกิจการออกแบบ บริการ ให้คำปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

บริษัท ไทยเทอร์โบ เจนเนอเรเตอร์ จำกัด (TTG) ให้ธุรกิจการออกแบบ, บริการ, ให้คำปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กได้นำ SolidWorks มาช่วยออกแบบในส่วนของชุด Boiler เช่น ตัว Blowdown Tank, Deaerator, Drum, Flash Tank และใช้ SolidPlant มาช่วยออกแบบโครงสร้างเหล็กต่างๆ ที่ใช้ยึดและวางของชุด Boiler รวมถึงงานท่อด้วย ซึ่งตรงนี้ตัวซอฟต์แวร์ SolidPlant ได้เข้ามาช่วยให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารของงานออกแบบ เพราะเนื่องจากได้เห็นโมเดล 3 มิติ ได้ความแม่นยำในการถอดปริมาณอุปกรณ์ และสั่งซื้อของสำหรับโครงการ ยังได้นำซอฟต์แวร์ AutoPIPE เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ Pipe Stress ท่อที่มีความร้อนและแรงดันสูง เช่น ท่อจ่ายไอน้ำ (Steam) ท่อ Super Head ต่างๆ และท่อที่ออกจาก Boiler เข้าไปที่ตัว Turbine เพื่อปั่นกำเนิดกระแสไฟฟ้า

  • ธุรกิจอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

บริษัท เคอาร์ สเทรง จำกัด (KR Strength Co., Ltd.) เป็นบริษัทผลิตและขาย พร้อมติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานแปรรูปแป้งมันสำปะหลังทั้งระบบ KR Strength ได้นำ SolidPlant เข้าช่วยต่อยอดจาก SolidWorks ในส่วนการออกแบบงาน P&ID, งานโครงสร้างเหล็กสำหรับวางเครื่องจักร และงานท่อที่ใช้ส่งถ่ายน้ำแป้งมันสำปะหลังเข้าสู่กระบวนการผลิต แปรรูป รวมถึงการถอดปริมาณของอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในโครงการ

  • ธุรกิจให้บริการก่อสร้างต่อเติมและซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรม Petrochemical

บริษัท เจพีเจ อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (JPJ Industrial Services (Thailand) Co., Ltd.) เป็นบริษัทรับก่อสร้างต่อเติมและซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรม Petrochemical และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในละแวกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและละแวกใกล้เคียง ซึ่งได้นำ SolidPlant เข้าไปช่วยในส่วนของงานท่อทั้งการออกแบบ, ทำแบบสั่งงานและประเมินค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนของการสั่งซื้ออุปกรณ์และค่าแรง อีกทั่งยังส่งโมเดลท่อของ SolidPlant เข้าไปวิเคราะห์ Pipe Stress ที่ซอฟต์แวร์ AutoPIPE เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรม Petrochemical ต้องมีมาตรฐานสูง ทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน โดยเฉพาะในส่วนของงานท่อส่วนใหญ่แล้วจะใช้มาตรฐาน ASME Standard และซอฟต์แวร์ AutoPIPE ก็เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ Pipe Stress ตาม ASME Standard Code

  • ธุรกิจจำหน่ายวาล์วและอุปกรณ์งานท่อสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ดแวล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (Dwell Engineering (Thailand) Co., Ltd.) ได้นำซอฟต์แวร์ SolidWorks, SolidWorks Flow Simulation และ SolidPlant เข้ามาใช้เพราะว่านอกจากลูกค้าต้องการซื้อวาล์วและอุปกรณ์แล้ว ลูกค้ายังต้องการให้ออกแบบระบบงานท่อให้ด้วย ซึ่งซอฟต์แวร์ SolidWorks และ SolidPlant ได้เข้ามาช่วยตอบโจทย์ในส่วนงานตรงนี้ ทาง Dwell Engineering เองก็ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในส่วนของผลิตภัณท์ที่จัดจำหน่าย โดยเฉพาะให้ส่วนของวาล์วและการทำงานของระบบ Flow ภายในท่อ จึงได้นำซอฟต์แวร์ SolidWorks Flow Simulation มาช่วยอธิบายผลของการทำงานในระบบท่อ, วาล์ว และอุปกรณ์

นี่เป็นตัวอย่างที่ซอฟต์แวร์ SolidWorks, SolidPlant และ AutoPIPE ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การเลือกเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเสริมได้ตรงกับธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ผู้บริหารเล็งเห็นและให้ความสำคัญ เพราะปัจจุบันนี้การแข่งขันที่มีสูงมากขึ้น ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การเลือกหยิบเทคโนโลยีมาประยุกต์และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น เป็นเครื่องทุ่นแรงที่จะช่วยนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.applicadthai.com/solidplant/

บทความ : พิสิทธิ สุทธิธรรม

  • 118
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu