Customers Success-Ci, Success - ArchiCAD

V Viang Community Mall Nongkhai, Thailand

case-study_stem_00

case-study_stem_01 case-study_stem_02

ลักษณะทั่วไปของโครงการ

อาคารที่ถูกออกแบบเป็น Community Mall เพื่อให้เป็น Landmark ของพื้นที่และเป็นศูนย์การค้าที่เป็นที่น่าจดจำของผู้ที่มาเยือน โครงการนี้เดิมทีมีผู้ออกแบบและก่อสร้างไปในส่วนโครงสร้างแล้ว แต่การก่อสร้างได้หยุดลงในช่วงระยะเวลานึง หลังจากนั้นทางเจ้าของโครงการได้กลับมาดำเนินการต่อสร้างต่อ โดยต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบของอาคาร เพื่อให้มีความทันสมัยและโดดเด่น และสอดคล้องกับการเปิด AEC ดังนั้นจึงมีอาการออกแบบรูปลักษณ์อาคารใหม่ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างเดิมที่ได้ทำการสร้างไปแล้ว หลังจากการเข้าสำรวจพื้นที่แล้ว จึงเริ่มออกแบบด้วยโปรแกรม ArchiCAD โดยมีรายละเอียดดังนี้

case-study_stem_03

รายละเอียดการใช้โปรแกรมในการออกแบบ

ทางสถาปนิกผู้ออกแบบเริ่มต้นงานออกแบบนี้จากโปรแกรม ArchiCAD ตั้งแต่ช่วงแรกเลยโดยใช้คำสั่ง Fill เพื่อคำนวณ

พื้นที่และให้คำสั่งพื้นฐานเพื่อสร้าง 3D Model เลย

case-study_stem_04 case-study_stem_05 case-study_stem_06 case-study_stem_07 case-study_stem_08

ข้อดีของการใช้โปรแกรม ArchiCAD ในการออกแบบ

  1. ออกแบบ คิดและคำนวณพื้นที่ได้รวดเร็วพร้อมการแก้ไขแบบที่ง่ายขึ้น ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงานลง
  2. การทำ Construction Document ทำได้ง่ายและใช้เวลาน้อยลงจากระบบเดิม
  3. ใช้ระบบ Teamwork ทำให้การประสานงานเพื่อทำงานหลายคนง่ายมากขึ้น เพราะทุกคนเห็นแบบไปพร้อมๆ กัน

สรุปกรณีศึกษา

ผลประสิทธิภาพจากการทำงาน

ในการทำงานในโปรเจคนี้สามารถใช้ Software ArchiCAD ได้ตั้งแต่กระบวนการทำงานเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นงาน Conceptual Design การคิดพื้นที่จนไปถึงระดับ Construction Documents ซึ่งการลงรายละเอียดของงาน จะพิจารณาตามความสำคัญของแต่ละจุดที่จะแสดงให้เห็น บางส่วนมีความสำคัญจะมีการลงรายละเอียดมากการเขียนสามมิติหรือการใส่ข้อมูลลงไปในงาน ก็จะมีมากขึ้นตามบางส่วนสามารถเขียนด้วยการสเปคแบบลงไปได้ก็จะลงรายละเอียดที่น้อยลงเช่นกัน

Hardware Source

สเปคเครื่องที่ใช้ BIM Server : Processer 2.7 intel core i5 Ram 8 GB

People Work และจำนวนบุคลากรที่ใช้ / ตำแหน่งอะไร

คนที่ 1 ทำหน้าที่ ขึ้นงานส่วนสถาปัตย์หลักทั้งหมด คือ Model Plan, Elevation, Section

คนที่ 2 ทำออกแบบ Detail Facade ภายนอกทั้งหมด พร้อมเขียนแบบ

คนที่ 3 ทำออกแบบ Detail ห้องน้ำ ภายในทั้งหมด พร้อมเขียนแบบ

คนที่ 4 ทำงานออกแบบ Signage การวางผังที่จอดรถ ป้อมยามภายนอก พร้อมเขียนแบบ

คนที่ 5 ทำงานออกแบบ พื้นที่ภายในอาคาร ราวกันตก พร้อมเขียนแบบ

Software            

Archicad 17

Software อื่นๆ

ใช้ Artlantis 5 ในการ Render

ผลลัพธ์ที่ได้

ใช้เวลาโดยประมาณ 4 เดือน คุณภาพงานที่ได้ประหยัดระยะเวลาได้มากขึ้น คุณภาพการเขียนแบบก็เหมือน AutoCAD

ปริมาณงานที่ได้

จำนวน 140 แผ่น

Conceptual Design

ใช้ ArchiCAD ในการคิดพื้นที่และขึ้น Model ทั้งหมด

Design Development

ใช้การปรับแบบจากช่วง Conceptual Design ให้มีความละเอียดมากขึ้น โดยทำจากโปรแกรม ArchiCAD ขึ้น

Construction Documents

ArchiCAD สามารถใช้ได้ทั้งการใส่รายละเอียดรวมถึงการเขียนแบบทั้งหมด

Shop Drawings

สามารถเขียนงานได้ถึงขั้น Shop Drawings รวมถึงรูปแบบการติดตั้งต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับระบบ CAD 2D ได้

สรุปการใช้ BIM เทียบกับ LOD Process

สำหรับงานสถาปัตยกรรมสามารถทำได้อยู่ในระดับ Construction Documents


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ