Menu

เพิ่มทางเลือกการทำ Tooling ลดต้นทุน ลดเวลา รับงานได้มากขึ้นด้วย 3D Printer

Applicad Public Company Limited.Customers Success Customers Success-Mi Success - 3DPrinterเพิ่มทางเลือกการทำ Tooling ลดต้นทุน ลดเวลา รับงานได้มากขึ้นด้วย 3D Printer

พ.ย.

3

2016

เพิ่มทางเลือกการทำ Tooling ลดต้นทุน ลดเวลา รับงานได้มากขึ้นด้วย 3D Printer

logo_tmc_new

 

nkfront

บริษัทไทยมารูจูน เป็นบริษัทในเครือมารูจูน ซึ่งตั้งอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อาทิ ถังน้ำมัน, ฝาปิด/เปิดน้ำมัน, รางโครงหลังคา, คานด้านล่าง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลายรายการ และทีมงานได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณสุเมท นาติสานนท์ ตำแหน่ง หัวหน้างานในส่วนการออกแบบและการทำโปรแกรมในการผลิต Checking Fixture มาร่วมแชร์ประสบการณ์งานด้าน Tooling (แม่พิมพ์, Checking Fixture)

บริษัทไทยมารูจูนเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ครบวงจรในการผลิตงาน เพราะครอบคลุมตั้งแต่การทำ Tooling (แม่พิมพ์, Checking Fixture) การปั๊มขึ้นรูป, การเชื่อมประกอบ, การทำสี และยังผลิตให้กับบริษัทที่ผลิตรถยนต์ในหลายๆ เจ้า เช่น Honda, Nissan, Suzuki, Gm, Toyota, Isuzu เป็นต้น

ในกระบวนการผลิตงาน Checking Fixture ในแบบเดิมนั้น จะเริ่มต้นจากการออกแบบ (Design) หลังจากนั้นจะทำการสร้างผิวชิ้นงาน (CAD) เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะจัดทำโปรแกรมตามที่สร้างผิวงานขึ้นมา หลังจากนั้นก็จะนำโปรแกรมไป Copy ชิ้นงานที่ทำโครงสร้างเตรียมไว้แล้ว ด้วยเครื่อง CNC Machine และเมื่อจบจากกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแล้ว ก็นำชิ้นงานนั้นไปตรวจสอบ ตบแต่งและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งก็จะเป็นการจบกระบวนการในการผลิตชิ้นงาน

ในกระบวนการแบบเดิมนั้นจะมีอุปสรรค อาทิ

1.เสียเวลาในการทำโปรแกรม (NC) เพื่อขึ้นรูปงาน (ขึ้นรูปงานด้วยเครื่อง CNC)

2.ต้องการงานที่เร่งด่วน (กรณีที่มีงานเข้ามามาก)

3.เครื่องจักรที่ใช้งานทำงานไม่ทัน เพราะมีงานเข้ามามาก

4.เครื่องจักรที่ใช้งานอยู่เป็นเครื่องจักรใหญ่ไม่คุ้มค่ากับการทำงานขนาดเล็ก

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

1.ให้พนักงานทำงานล่วงเวลา (Over Time)

2.นำงานออกไปทำนอกบริษัท (จ้างงานนอกบริษัท)

แต่ก่อนเครื่องจักร (CNC) ที่ใช้ในการขึ้นรูปงานนั้นเป็นแบบ 3 แกนธรรมดาที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป ซึ่งต้องมาเสียเวลาในการ Setting งานในการทำแต่ละโปรแกรม และยังไม่สามารถตั้งเครื่องเดินอัตโนมัติได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันทางบริษัทได้นำเครื่อง (CNC) ที่สามารถทำงานได้ 5 แกน (สามารถหมุนหัวกัดงานได้รอบทิศทาง) มาใช้งาน ไม่ต้อง Setting งานในแต่ละโปรแกรมและสามารถตั้งโปรแกรมให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

รู้จักเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ได้อย่างไร

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ผมเคยได้เห็นและได้ยินมาบ้างตามสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์, โทรทัศน์ และ Internet แต่การนำเข้ามาใช้ในบริษัทเกิดจากทางผู้บริหารระดับสูง (ท่านประธาน) ได้มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ มาใช้ในการผลิตงานของทางแผนก Engineering เพื่อมาผลิตตัว Checking Fixture โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ มาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ และช่วยสนับสนุน / พัฒนา ในการผลิตงาน Checking Fixture และยังอาจสามารถในการผลิตงานอื่นๆ ได้อีกด้วย

ณ ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีเครื่อง 3D Printer มาใช้ในกระบวนการผลิต Checking Fixture ในขั้นตอนของการขึ้นรูปงาน แทนขั้นตอนการขึ้นรูปงานด้วยเครื่อง (CNC)

เมื่อนำเครื่อง 3D Printer มาใช้ในกระบวนการผลิตแล้วช่วยเรื่อง

1.ลดขั้นตอนในส่วนงานของการที่ต้องมาทำโปรแกรมในการขึ้นรูปงานด้วยเครื่อง (CNC)

2.สามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้ประมาณ 10-15% และยังลดเวลาในการทำงานลงด้วย

3.สามารถช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและคุ้มค่า (คือเครื่องจักร (CNC) ใหญ่ ใช้ทำงานตัวใหญ่)

4.สามารถรองรับงานได้มากยิ่งขึ้น (เพราะเครื่อง 3D Printer) สามารถเดินอัตโนมัติได้ตลอด

จากสภาวะในปัจจุบันที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ท่านคิดเห็นอย่างไร?

จากสภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงนั้น การนำเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากกว่าเทคโนโลยีที่เก่าและล้าสมัยแล้ว อีกทั้งยังช่วยในด้านการลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย

เพราะเหตุใดถึงไว้วางใจเลือกแอพพลิแคด

ได้รับข้อมูลจากทางแอพพลิแคดในเรื่องการนำเครื่อง 3D Printer ทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าสามารถเข้ามาช่วยในการทำงานได้ รวมถึงในเรื่องของตัวสินค้าก็สามารถใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตัวเครื่องสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี ส่วนในเรื่องการให้บริการทางแอพพลิแคดก็ให้ความเอาใจใส่ และให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน เมื่อมีการร้องขอให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้การแนะนำในส่วนต่างๆ เมื่อมีการสอบถามไปจากทางเราครับ

กองบรรณาธิการ

  • 32
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu