WHERE INNOVATION BEGINS

เป็นบริษัทออกแบบอาคารสัญชาติญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก โดยก่อตั้งเมื่อปี 1900 ในสมัยเมจิ โดยสถาปนิกและวิศวกร 29 คน ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 2,500 คน และมีสถาปนิกกว่า 1,200 คน ซึ่งทำงานโครงการใน 40 ประเทศทั่วโลก

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว NIKKEN SEKKEI มีความต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพงานออกแบบ โดยเริ่มทดลองใช้เทคโนโลยี BIM หลายๆ ซอฟต์แวร์ จนประทั่งสามปีที่แล้ว ได้กำหนดให้ ARCHICAD เป็นเครื่องมือมาตรฐานหลัก สำหรับใช้ทำงานออกแบบ ทำแบบอาคาร เมื่อปลายปีที่แล้ว NIKKEN SEKKEI ได้ลงนาม ทำงานร่วมกับ Graphisoft เพื่อพัฒนาให้การใช้งาน ARCHICAD เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(http://www.graphisoft.com/info/news/press_releases/nikken_sekkei_and_graphisoft_partnership.html )

Figure 1: A dramatic architectural design by Nikken for a bank client in China (image credit: Nikken)
Figure 1: A dramatic architectural design by Nikken for a bank client in China (image credit: Nikken)

       เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Graphisoft ได้มีโอกาสพาสื่อมวลชน (www.architosh.com) เพื่อเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท NIKKEN SEKKEI (http://graphisoft.com.au/architosh-visiting-nikken-sekkei-and-discussing-bim-and-graphisoft/) ซึ่งได้มีการพูดคุยตอบข้อซักถามต่าง ๆ เช่น

ถาม : ทำไมถึงต้องเป็น Graphisoft ?
ตอบ : เขามีการทำงานที่ยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับงานของญี่ปุ่น, รับฟังข้อคิดเห็นต่างๆจากเรา และ ร่วมมือกันได้ สิ่งที่สำคัญกับเรามากๆ คือ การใช้ OPENBIM ซึ่งเป็นระบบเปิด ระบบปิด ไม่สามารถใช้กับงานของญี่ปุ่น ซึ่งมีมาตรฐานที่ไม่เหมือนใคร

ถาม : ใครในองค์กรที่ใช้ BIM สถาปนิกหรือผู้ช่วยสถาปนิก
ตอบ : เราเรียกว่า “Self BIM” สถาปนิกและวิศวกรทั้งหลาย เขาจะใช้ BIM เอง ทั้งงานสถาปัตย์ งานระบบ และงานโครงสร้าง โดยมีส่วนกลางคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน แรกๆ ที่เริ่มใช้ BIM สถาปนิกจะมีงานเยอะขึ้น แต่ด้วยการอบรมและการเรียนรู้ไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ ที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้น ทำให้ช่วงหลังการอบรมและการเรียนรู้จะน้อยลง เริ่มต้นจากคอนเซปดีไซน์ เราจะใช้ Rhino , T-splines และ Grasshopper ส่งเข้า ARCHICAD

ถาม : โครงการที่ทำด้วย ARCHICAD ใหญ่ขนาดไหน ?
ตอบ : เราใช้ BIM Server 7 ตัว สำหรับทำ Teamwork งานโปรเจคทั่วๆไป จะมีขนาดตั้งแต่ 100 เมกะไบท์ จนถึง 2 กิกะไบท์ เรามีผู้ใช้งาน ประมาณ 10 คน ในเวลาเดียวกันต่อเซิฟท์เวอร์ ทำงานประมาณ 3 โครงการในขณะเดียวกัน (ปกติจะมีประมาณ 200 โครงการต่อปี)

Figure 2: The Yamaha tower in Tokyo's Ginza shopping district includes a concert hall designed by Nikken (image credit: Nikken)
Figure 2: The Yamaha tower in Tokyo’s Ginza shopping district includes a concert hall designed by Nikken (image credit: Nikken)

       นี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่บริษัทออกแบบขนาดใหญ่เปิดเผยข้อมูลระบบการทำงานด้วยการเลือกเทคโนโลยี BIM ที่ถูกต้องและคุ้มค่ากับการลงทุน อันนำพามาซึ่งความสำเร็จ ทำให้เขาสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพมาก สามารถยืนแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นคง

BY… Somsak – AEC

Photo of author
WRITTEN BY

supawadee