Customers Success, Customers Success-Ci, Success - ArchiCAD

ARCHICAD BIM : Obayashi Corporation, Japan

ARCHICAD BIM Success : Obayashi Corporation, Japan

ARCHICAD BIM Success : Obayashi Corporation, Japan

       เมื่อเมษายน ปี 2014 บริษัท Obayashi ได้ทำการเปิดตัว ระบบการทำงาน ที่มีชื่อว่า “Smart BIMcloud” ซึ่งเป็นระบบที่มีการใช้ข้อมูล BIM model ร่วมกันผ่านระบบกลางที่เรียกว่า Cloud Computing ผ่าน Graphisoft BIMcloud, ArchiCAD BIM model viewer และ BIMx Docs ซึ่งสามารถใช้งานผ่าน iPad หรือ iPhone ได้ ทั้งนี้เป็นระบบที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทำงานร่วมกันโดยยึด Graphisoft ArchiCAD เป็นหลัก และยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม BIM อื่นๆ ได้อีกด้วย

       โดยจุดมุ่งหมายในข้อตกลงครั้งนี้คือ การทำให้บริษัท Obayashi เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ผสมผสานกันระหว่าง BIM workflow และ company-wide, BIM-based information sharing

ARCHICAD BIM Success : Obayashi Corporation, Japan

สามารถรู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ในขั้นตอนของการออกแบบ

       Mr.Hajime Wada กล่าวว่า “ตั้งแต่ที่เราได้มีการเริ่มใช้ระบบการใช้ข้อมูล BIM model ร่วมกัน เราสามารถที่จะทราบถึงปัญหาได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งโดยปกติปัญหานี้จะตรวจพบได้ในขั้นตอนของการก่อสร้าง และมันได้ผลมากๆ กับการที่สมาชิกในโครงการนั้นสามารถรู้ได้ถึงปัญหาที่แท้จริงก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทั้งยังสามารถเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย” เพื่อที่จะพัฒนาระบบ Smart BIMcloud จึงทำให้ 3 ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Obayashi ที่เป็นที่รู้จักกันดีในนามขององค์กรที่สนับสนุนการใช้งานระบบ BIM GRAPHISOFT และ NEC ร่วมกันพัฒนาระบบ โดยมีการยึดระบบ GRAPHISOFT BIM Server (ปัจจุบันคือ GRAPHISOFT BIMcloud) เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2011 โดยจุดประสงค์ของ Smart BIMcloud ก็คือความปลอดภัย ความราบรื่น ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมไปถึงความรวดเร็วในการได้ข้อสรุประหว่างกลุ่มผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างกับกลุ่มผู้รับเหมา โดยผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการก่อสร้างอาคารผ่านทาง BIM และในขั้นตอนของการพัฒนาระบบนั้น GRAPHISOFT ได้ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี BIM ของ ArchiCAD ในขณะที่ NEC มีข้อเด่นจากประสบการณ์และความชำนาญของระบบคลาวน์สำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ( Building large scale Cloud systems) และ บริษัท Obayashi ได้นำประสบการณ์ที่มีจากการใช้ BIM ในอุตสาหกรรมการออกแบบและการก่อสร้างมาใช้ในการพัฒนาระบบนี้ และในปี 2013 กระบวนพัฒนาระบบ Smart BIMcloud ก็เสร็จสิ้นลง และมีการเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2014

ARCHICAD BIM Success : Obayashi Corporation, Japan

ARCHICAD BIM Success : Obayashi Corporation, Japan

การแชร์ข้อมูลร่วมกันของ Suppliers ผ่าน BIM

       เพื่อที่จะพัฒนาระบบ Smart BIMcloud ให้ดียิ่งขึ้น Obayashi, GRAPHISOFT และ NEC ร่วมมือกันพัฒนาระบบ โดยมีการยึดระบบ GRAPHISOFT BIM Server ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2011 โดยในขั้นตอนการพัฒนานั้น บริษัท Obayashi ได้มีการแจ้งความต้องการของบริษัทและ NEC ก็ได้มีการให้ความรู้กับ Graphisoft ในการสร้างระบบ Cloud ขนาดใหญ่ ส่วน Graphisoft ก็ได้สนับสนุน NEC ด้วยการให้ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด และคอยปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้กับ Obayashi อีกด้วย

       Ms. Eiko Nakazawa กล่าวว่า “ตั้งแต่มีการเปิดตัว Smart BIMcloud ได้มีการนำระบบไปใช้ในโครงการต่างๆ ประมาณ 80 โครงการ ซึ่งในแต่ละโครงการก็มีผู้ใช้โดยเฉลี่ยประมาณ 10 คน ทำให้เห็นว่าตอนนี้มีผู้ใช้งานในระบบนี้ประมาณ 800 คนแล้ว”

       ไม่เพียงแค่พนักงานของ Obayashi ที่สามารถใช้ Smart BIMcloud ได้ แต่ Suppliers ก็ยังสามารถใช้งานระบบนี้ได้อีกด้วย แต่ขึ้นอยู่กับกิจการธุระกิจของ Suppliers และด้วยจุดเด่นของระบบนี้ที่สามารถอัพเดทข้อมูลการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยให้ลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการก่อสร้าง

ARCHICAD BIM Success : Obayashi Corporation, Japan

สามารถเข้าถึง BIM model ได้ทุกที่ด้วย iPad

       “ด้วยระบบฐานข้อมูลของ Smart BIMcloud สามารถทำให้จัดการกับข้อมูลได้หลากหลายประเภทไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบอาคาร แต่รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ของอาคาร กระบวนการออกแบบ การจัดซื้อและการจำลองแบบต่างๆ อีกด้วย ทำให้งานต่างๆ ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่นและยังเป็นการยกระดับคุณภาพของการทำงานด้วย นอกจากนี้ Smart BIMcloud ก็ยังช่วยลดเวลาในการทำงานลงได้อีก ถ้า BIM models ถูกใช้งานจากคอมพิวเตอร์หรือเชิฟเวอร์คนละตัวกัน และ Smart BIMcloud ก็ยังสามารถที่จะใช้ BIM model ตัวเก่าในการนำมาใช้ในการปรับปรุงการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย

       การใช้ประโยชน์จาก BIM ภายในองค์กรนั้น Smart BIMcloud ก็มีฟังก์ชั่นที่หลากหลายให้เลือกใช้ โดยหลักๆ ก็จะมีการได้ข้อสรุปในการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วจากข้อมูลที่มีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และในทุกขั้นตอนของโครงการ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้างจนออกมาเป็นตัวอาคารตามแบบที่ตั้งไว้ ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการสามารถที่จะดูข้อมูลแบบ 3D ได้ผ่าน internet หรือ intranet แล้วยังสามารถดูผ่าน iPad ได้อีกด้วย ส่วนข้อมูลล่าสุดที่มีการอัพเดทผ่าน ArchiCAD สามารถดูผ่านโปรแกรม BIMx ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกฟังก์ชั่นที่สำคัญก็คือ การพัฒนาคุณภาพของอาคาร โดยที่ผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกของบริษัทสามารถดึงข้อมูลที่มีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดการประสานงานที่รวดเร็วฉับไวและถูกต้องอีกด้วย

ARCHICAD BIM Success : Obayashi Corporation, Japan

BIMx Docs สามารถแสดงได้ทั้งในรูปแบบของ 3D และแบบแปลน

        ผู้จัดจำหน่าย Software BIM ได้พัฒนาโปรแกรมที่รองรับการแสดงผลแบบ 3D บน iPad และ iPhone ให้ได้โหลดมาใช้กันฟรี และมันก็จำเป็นที่ Drawing ต่างๆ ที่จะต้องสามารถแสดงผลบน iPad ได้จะต้องอยู่ในรูปของ PDF และนอกเหนือจากนี้ มันก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัวโปรแกรมที่ต่างกันในการแสดงผลของ 3D model และแบบร่างต่างๆ ก็จะไม่สามารถแสดงผลได้ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากตำแหน่งความสัมพันธ์ของตำแหน่งที่ตั้งระหว่าง 3D model และแบบร่างต่างๆ ยากที่จะเอามารวมกัน

       Obayashi ก็ได้มีการนำ BIMx Docs มาเชื่อมต่อกับ Smart BIMcloud ผ่านทาง iPad และ iPhone ซึ่ง BIMx Docs นี้ สามารถที่จะแสดงผลของข้อมูลของ BIM model ที่มีการสร้างขึ้นจากโปรแกรม ArchiCAD ในรูปแบบของ 3D และ 2D ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดู Drawing ในรูปแบบของ 3D และ 2D ผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติได้ ซึ่งผู้ใช้งานโดยๆ ทั่วไปสามารถที่จะระบุส่วนต่างๆ ของอาคารที่อยู่ในแบบร่างผ่านโปรแกรมนี้ได้อย่างง่ายดาย

        นอกจากนี้ รูปตัด 3 มิติ ของ BIM model ที่แสดงบน BIMx Docs ก็ยังสามารถดูได้แบบอิสระและรอบทิศทาง อีกทั้งยังสามารถตั้งค่า ‘Navigation marker’ บน BIM model ได้อีกด้วย เชื่อมโยงไปยังชุด Drawing ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดดูได้อีกด้วย

ARCHICAD BIM Success : Obayashi Corporation, Japan

BIMcloud – BIM แบบไร้ขีดจำกัด

       ขั้นตอนการทำงานของBIM บน BIMcloud สามารถทำงานบนเครือข่ายใดก็ได้ การกำหนดค่าของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ รวมไปถึงการประสานงานในทีมหรือโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือใหญ่ก็สามารถทำได้ตลอดเวลา

ในปี 2008 Obayashi ได้มีการเริ่มทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3D CAD และระบบ BIM และในปี 2009 ก็ได้มีการเรียกปีนั้นว่าเป็นปีแห่ง BIM ในประเทศญี่ปุ่น และ Obayashi ได้กล่าวว่า “ระบบ BIM ต้องการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง” และด้วยเหตุนี้ทำให้มีการจัดตั้งฝ่าย BIM Development and Administration ในปี 2010 นับตั้งแต่นั้นมา Obayashi ได้มีการนำ BIM มาใช้กับหลายๆ โครงการในญี่ปุ่น เช่น Tokyo Sky Tree, อาคารหลักของ Obayashi Corporation Technical Research Institute และอีกหลายๆ อาคาร หลังจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อของ BIM Development and Administration มาเป็น PD Center ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการแนะนำเกี่ยวกับ BIM รวมไปถึงดูแลโครงการต่างๆ ของบริษัท

และเหตุผลที่ ArchiCAD ถูกเลือกให้เป็นซอฟต์แวร์การออกแบบหลักของ BIM ก็ด้วยเหตุผลที่ว่ามันได้ถูกพัฒนามาจากแนวคิดที่ว่า “Open BIM” ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีการสนับสนุนการใช้งานร่วมกันของซอฟต์แวร์ BIM อื่นๆ ผ่านการถ่ายโอนข้อมูลของ BIM ที่มีชื่อว่า “IFC format” ซึ่งปัจจุบันนี้ Obayashi ได้มีการใช้ BIM มากถึง 60% ของโครงการออกแบบก่อสร้าง และยังมีแผนที่จะมีการนำ BIM มาใช้ให้ถึง 100 % ผ่านในเดือนมีนาคม ปี 2016 อีกด้วย และนอกจากนี้แล้ว Obayashi ได้มีการผลักดันขั้นตอนการทำงานให้เป็นแบบ 3D มากยิ่งขึ้น มากกว่าที่มุ่งเน้นที่จะให้ประสบความสำเร็จเหมือนที่เคยการใช้ 2D เพื่อที่จะเป็นส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานทั้งระบบ

เกี่ยวกับ Obayashi Corporation

ด้วยประวัติความเป็นมาถึง 120 ปี จึงทำให้ บริษัท Obayashi เป็นบริษัทหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำของโลกและยังเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนชั้นนำของญี่ปุ่นอีกด้วย และด้วยศักยภาพของบริษัทรวมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ทำให้เกิดเป็นการบริการด้วยการก่อสร้างและการบริการที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น ทางวิศวกรรมและการพัฒนาเมือง

เกี่ยวกับ GRAPHISOFT

GRAPHISOFT ได้มีแนวคิดที่จะมีการพัฒนาระบบ BIM ด้วยโปรแกรม ArchiCAD ในปี 1984 ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม BIM ซอฟต์แวร์แรกในทางสถาปนิก และ GRAPHISOFT ก็ยังเป็นผู้นำในสายอุตสาหกรรมนี้ด้วย การนำเทคโนโลยีและความคิดใหม่ๆ มาพัฒนาและปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น BIMcloud ซึ่งเป็น BIMแรกของโลกที่มีการอัพเดทข้อมูลแบบ Real-time กับการทำงานร่วมกันของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, EcoDesigner STAR ซึ่งเป็นระบบแรกของโลกที่ผสมผสานการทำงานของ BIM กับนวัตกรรมการออกแบบที่ชื่อว่า “GREEN” และ BIMx ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นชั้นนำของโลกในการแสดงผล BIM ผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น iPhone หรือ iPad บริษัท GRAPHISOFT ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Nemetschek ตั้งแต่มีการเข้าซื้อกิจการในปี 2007

เกี่ยวกับ NEC Corporation

NEC Corporation เป็นบริษัทชั้นนำในการรวมเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเข้าด้วยกับเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก และโดยการผสมผสานกันระหว่างผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ของประสบการณ์ที่มีมา จึงทำให้ NEC สามารถใช้เทคโนโลยีในการตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนี้ NEC ยังได้นำประสบการณ์ที่มีมามากกว่า 100 ปี สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ให้ไปสู่ผู้คน ธุรกิจ ตลอดจนสังคม

แปล/เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ


Photo of author
WRITTEN BY

supawadee