Customers Success, Customers Success-Ci, Success - ArchiCAD

บ้านริมผาในออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ออกแบบโดย บริษัทสถาปนิก Altius Architecture (ด้วยโปรแกรม ArchiCAD)

Cliff House in Ontario, Canada by Altius Architecture (designed using ArchiCAD)

ณ พื้นที่บนหน้าผา วิวทะเลสาบ ซึ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติ ซึ่งเป็นโจทย์ในการสร้างบ้านพัก ที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และภูมิประเทศ ที่มีหินแกรนิต ขนาดใหญ่ เป็นส่วนฐาน ส่วนต่างๆ ของบ้าน สามารถรับแสง และวิวจากด้านทะเลสาบได้อย่างชัดเจน เสมือนทะเลสาบและธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้อยู่อาศัย ที่ต่างคนสามารถมีกิจกรรมในส่วนต่าง ๆ ของบ้านได้

อีกโจทย์สำคัญของโครงการนี้ คือ เจ้าของบ้านต้องการใช้ชีวิต อยู่แบบยั่งยืน (sustainability) โดยการใช้พลังงานที่สร้างขึ้นเองได้ ซึ่งคำตอบคือพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีแผงโซลาเซลเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้ากระแสตรงไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ที่โรงเก็บข้างบ้าน และสามารถนำมาใช้งานด้วยการแปลงเป็นไฟกระแสสลับโดยอินเวอร์เตอร์ นอกจากนี้ยังมีหลอดเก็บกักความร้อน สำหรับทำน้ำร้อนไว้ใช้อีกส่วนหนึ่ง ในถังเก็บภายในห้องใต้ถุนบ้านพัก

ข้อมูลโครงการ

บริษัทออกแบบ : Altius Architecture Inc.

โครงการ : Cliff House

ที่ตั้ง : Muskoka Lakes, Ontario, Canada

วันเข้าอาศัย : August 2009

พื้นที่ : 3,200 ตารางฟุต

สถาปนิก : Trevor McIvor, Tony Round: Altius Architecture Inc.

วิศวกร : Christopher Cucco: CUCCO engineering + design

งานเครื่องกล : Paul Shrigley: Sunburn Mechanical; Chip Loughead: Gravenhurst Plumbing, Heating & Electric

ควบคุมการก่อสร้าง : Trevor McIvor, Tony Round: Altius Architecture Inc.

ที่ปรึกษาการก่อสร้าง : Doug Orchard: Orchard Contracting

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : ArchiCAD

Cliff House in Ontario, Canada by Altius Architecture (designed using ArchiCAD)

Cliff House in Ontario, Canada by Altius Architecture (designed using ArchiCAD)

บ้านริมผาใน ออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ออกแบบโดย บริษัทสถาปนิก Altius Architecture (ด้วยโปรแกรม ArchiCAD)

บ้านริมผาใน ออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ออกแบบโดย บริษัทสถาปนิก Altius Architecture (ด้วยโปรแกรม ArchiCAD)

บ้านริมผาใน ออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ออกแบบโดย บริษัทสถาปนิก Altius Architecture (ด้วยโปรแกรม ArchiCAD)

ข้อมูลจาก : http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2012/03/03/cliff-house-in-o… “> http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2012/03/03/cliff-house-in-o…

แปล / เรียบเรียง : SOMSAK AEC


Photo of author
WRITTEN BY

supawadee