AppliCAD Co., Ltd.Customers Success Success - ArchiCADการออกแบบอาคารรูปทรงเลขาคณิตด้วยวิธี OPA

Jun

30

2016

การออกแบบอาคารรูปทรงเลขาคณิตด้วยวิธี OPA

courtyard_for ai

ไม่ใช่มีเพียงแค่พรสวรรค์และความสามารถที่น่าทึ่งที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมให้มีความวิจิตรงดงามได้ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญ ที่จะทำให้ผลงานเหล่านั้นดูเสมือนจริงขึ้นมา Ogrydziak Prillinger Architects หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า OPA ซึ่งเป็นสถาบันทางด้านสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ในเมือง San Francisco พึ่งจะได้รับรางวัลในการออกแบบ และเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้รูปทรงเรขาคณิตขั้นสูง OPA ได้ทำการสร้างกระบวนการทำงาน (Workflow) โดยการผสมผสานเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างกันในกระบวนการออกแบบทั้งหมด

เรามาดูหนึ่งในหลายๆ โครงการของ OPA ซึ่งโครงการนั้นมีชื่อเรียกว่า Shapeshifter เป็นที่พักอาศัยขนาด 4,900 ตารางฟุต ตั้งอยู่ในเมือง Reno, Nevada จากโครงการนี้สามารถทำให้เราเข้าใจในกระบวนการออกแบบและการทำงานของ OPA ได้เป็นอย่างดี และอีกหลายๆ แนวคิดก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงโดยใช้การทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรม Rhino และ Rhino Grasshopper

และเมื่อมีการเลือกแนวคิดการออกเบื้องต้น (Schematic Design) เรียบร้อยแล้ว ตัวโครงการก็จะถูกส่งต่อไปยัง โปรแกรม ArchiCAD โดยผ่านโปรแกรมที่มีชื่อว่า Rhino–Grasshopper–ArchiCAD Connection ซึ่งจะเป็นตัวกลางที่จะทำให้การถ่ายโอนข้อมูลทางเรขาคณิตได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดของตัวรูปทรงที่ได้ออกแบบ และ Luke Ogrydziak หนึ่งในผู้บริหารของ OPA ได้กล่าวว่า “ด้วย New Rhino และตัวโปรแกรมเสริมของ ArchiCAD จึงทำให้การส่งต่อข้อมูลของทั้ง 2 โปรแกรมเป็นเรื่องที่ง่ายมาก และนี้ก็ยังทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของจุดแข็งของทั้ง 2 โปรแกรมได้อีกด้วย ซึ่ง Rhino เป็นโปรแกรมแบบจำลองพื้นผิวที่มีความยืดหยุ่นมาก ดูเสมือนจริงและสามารถทำออกมาได้เร็ว จากข้อดีในส่วนนี้ ทำให้การสำรวจตัวเลือกในการออกแบบของ Rhino มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีขั้นตอนในการตั้งค่าสำหรับตัวจัดการข้อมูลไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น ArchiCAD โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รวมการสร้างแบบจำลองอาคาร (BIM) สามารถสร้างแบบจำลองได้อย่างดีเยี่ยม และด้วยการทำงานร่วมกันระหว่าง ArchiCAD และ Rhino ก็สามารถทำให้เราจัดการกับโครงการขนาดใหญ่ได้

เมื่อรูปแบบจำลองใน ArchiCAD ได้ถูกออกแบบเรียบร้อยแล้ว OPA ก็จะเริ่มทำงานในส่วนต่อไป นั้นก็คือส่วนของโครงสร้างและงานระบบท่อ (MEP)  ซึ่ง OBJ จะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการรวมส่วนต่างๆ ของโครงสร้างและงานระบบท่อมาไว้ใน BIM Model จากกระบวนการนี้สามารถทำให้เราประเมินในส่วนของแรงสัมผัสของวัตถุได้ และยังสามารถหาแรงบีบอัดที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย การใช้ Rhino ในการออกแบบ Parametric Model ซึ่งสามารถช่วยจัดการกับปัญหาในเรื่องจำนวนของรายละเอียดที่ซับซ้อน

ในขั้นตอนต่อไปงานโครงสร้างเหล็กจะเข้ามามีส่วนสำคัญในโครงการ Shapesshifter เราจะใช้ TEKLA ใน ArchiCAD มาเป็นตัวช่วยและจะมีการระบุในส่วนของรายละเอียดของตัวโครงสร้างอีกด้วย ทีมงานที่ดูแลในงานโครงสร้างเหล็กสามารถที่จะทำงานร่วมกับทีมงานออกแบบได้ เพื่อที่จะทำการปรับปรุงในส่วนต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาได้ระหว่างกระบวนการสร้าง

และเมื่อได้จัดการกับตัวอาคารและระบบต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของทีมออกแบบที่จะไปดูในลายละเอียดย่อยต่างๆ ของตัวโครงการ โดยโปรแกรม Rhino และ  ArchiCAD’s Cinema 4D rendering engine ช่วยให้ทีมออกแบบสามารถที่จะถ่ายทอดและสื่อสารแนวคิดในการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว และผสมผสานตัวเลือกต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้ออกมาเป็นตัวแบบที่สมบูรณ์

ซึ่ง ณ ขนาดนี้ ตัวโครงการ Shapesshifter ก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และด้วย โปรแกรม BIMx Pro ทำให้การประสานงานระหว่างผู้รับเหมาและผู้รับเหมารายย่อยทำได้อย่างง่ายดายโดยปลายนิ้วสัมผัสผ่าน iPad ซึ่ง BIM นี้ สามารถใช้ได้กับตัวโครงการที่เป็นทั้งแบบ 2D และ 3D  Ogrydziak ยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า การทำงานของ BIMx Pro นี้ มีประโยชน์อย่างมากในการทำให้เห็นถึงความต้องการในการออกแบบตัวโครงการ ซึ่งในบางครั้งที่เราไม่อาจจะทำให้เห็นถึงความต้องการนั้นผ่านการนำเสนอด้วยการเขียนภาพฉาย

Ogrydziak Prillinger Architects (OPA) เป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นของสถาบันในการออกแบบชั้นนำที่ตั้งอยู่ที่ Francisco ซึ่งก่อตั้งในปี 2004 และยังเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่ามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ตั้งแต่โครงการขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียนหรือสถาบันต่างๆ จนไปถึงการออกแบบอาคารสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการออกแบบชิ้นงานต่างๆ อีกด้วย ซึ่ง OPA มีความมุ่งมั่นที่จะพยายามหาโซลูชั่นในการออกแบบ เพื่อที่จะสร้างความเป็นไปได้ให้กับงานสถาปัตยกรรมต่างๆ

ข้อมูล : https://archvista.com

RELATED POST