Case Study, Customers Success-Mi, Success - SolidWorks PDM

Data Management ปรับใช้ในการทำงานและองค์กรจริง

เชื่อว่าทุกท่านทราบถึงข้อดีของการใช้ Data Management ในการบริหารจัดการไฟล์งานต่างๆ ในองค์กร แต่ในการทำงานจริงนั้นก็ต้องมีคำถามในใจแน่นอนว่า Data Management จะสามารถปรับใช้ในการทำงานจริงกับองค์กรจริงได้อย่างไร ในบทความนี้จึงนำตัวอย่างของลูกค้าที่ได้มีการปรับใช้ SOLIDWORKS PDM กับการทำงานจริงมาแชร์ และผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรมาติดตามดูกันค่ะ

Integrate Data Management with SOLIDWORKS PDM

Teknion Corporation เป็นผู้นำด้านการออกแบบ และผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรจากบุคลากร และเทคโนโลยีที่มีอยู่ โดยมีความยืดหยุ่นคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองถึงความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ในชิ้นงานอีกด้วย

ด้วยการทำงานในรูปแบบของ Made-to-Order ทำให้ทาง Engineer ต้องมีการสร้าง 3D Prototype ที่หลากหลายทั้งความกว้าง ความสูง และรูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า

การบริหารจัดการข้อมูลของ Teknion Corporation จึงมีความท้าทาย เนื่องจากฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ และฝ่ายผลิตนั้นอยู่ต่างสถานที่กัน ทำให้ต้องมีการควบคุมข้อมูลตั้งแต่การสร้างชิ้นงาน การปรับปรุงแก้ไข และข้อมูลนั้นต้องมีความปลอดภัยด้วย ทำให้ปัจจุบันนี้ระบบ SOLIDWORKS PDM มีไฟล์ทั้งหมด 150,000 ไฟล์ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะมีการแก้ไขชิ้นงานกี่รูปแบบก็ทำมั่นใจได้ว่าสามารถทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพบน Platform เดียวกัน

และด้วย SOLIDWORKS PDM เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ขององค์กร และยังสามารถตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลแก่ลูกค้า หรือ Partner เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีความคล่องตัวมากขึ้น และลดการใช้งานผิดเวอร์ชัน เพราะทุกคนใช้เอกสารเวอร์ชันเดียวกัน

ผลลัพธ์เมื่อใช้ SOLIDWORKS PDM :
  • สามารถเพิ่มจำนวนการออกผลิตภัณฑ์ได้ถึง 4 เท่า
  • ลดระยะเวลาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์
  • ลดการทำ Prototype ลงกึ่งหนึ่ง
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันกับแผนกอื่นๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : SOLIDWORKS PDM

Reference Case: Teknion Corporation

Reference Source: MCAD Technologies

 

 

 


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ