Case Study, Case Study-Mi, Customers Success, Success - 3DPrinter

ไทยยานยนตร์เลือกโซลูชันที่ตอบโจทย์ 3D Printer ทำต้นแบบและใช้งานได้จริง

เทคโนโลยี 3D Printer เครื่องมือช่วยในยุคปัจจุบันยกระดับการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานของคุณ

ทีมงาน AppliCAD ได้รับเกียรติจากบริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายพร้อมศูนย์บริการรถยนต์โฟล์คสวาเกน Caravelle อย่างเป็นทางการในประเทศไทย บอกเล่าเรื่องราวและแชร์ประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี 3D Printer เทคโนโลยีนี้จะเข้ามาช่วยในการทำงานจริงได้อย่างไร และช่วยตอบโจทย์การทำงานได้จริงหรือไม่ มาชมกันครับ

ไทยยานยนตร์เลือกโซลูชันที่ตอบโจทย์ 3D Printer ทำต้นแบบและใช้งานได้จริง

คุณไพล๊อต บุญเลือน Engineering Manager (คนที่ 3 จากซ้าย), คุณวสันต์ สังข์ด้วง Engineering Manager (คนที่ 4 จากซ้าย), คุณนิษฐา บุญวรรณ์ Design Engineering (คนที่ 2 จากซ้าย), คุณชุติพัฒน์ กล่ำทัพ Design Engineering (คนที่ 5 จากซ้าย) และ คุณกรกิตร พิมพ์สมุทร Design Engineering (คนที่ 1 จากซ้าย)

โลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว การแข่งขันสูงขึ้น บางครั้งเราใช้คนแข่งสู้ไม่ได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เข้ามาเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่การใช้เครื่องมือมาแทนคน แต่เป็นการใช้เทคโลยีเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยคนในการทำงาน ยกตัวอย่างแต่ก่อนเราไม่มีเครื่อง 3D Printer เมื่อเราออกแบบเสร็จต้องส่งต่อให้ Supplier ซึ่งใช้เวลาในการติดต่อดำเนินการ ทำให้เสียเวลาในส่วนนี้ไป แต่พอเรามี 3D Printer ของเราเอง เมื่อออกแบบเสร็จก็สามารถส่งเข้าเครื่องปริ้นท์ได้เลย ใช้เวลา 12 ชั่วโมง สั่งพิมพ์ตั้งแต่ช่วงเย็น เช้าอีกวันเราก็ได้ชิ้นงานแล้ว

เราใช้ 3D Printing เพื่อปริ้นท์ชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) นำมาประกอบเพื่อดูรูปทรง ดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ก่อนสั่งผลิตโมลฉีดพลาสติกจริง ว่าสามารถเราสามารถใช้งานจริงได้ไหม ซึ่งชิ้นงานที่ออกมามีละเอียดและตรงตามขนาดที่เราได้ออกแบบไว้ ทำให้เราสามารถเห็นชิ้นงานได้เร็วขึ้น ลดกระบวนการทำงานที่ผิดพลาดในการแก้ไขแบบ และช่วยลดค่าใช้จ่าย

การพัฒนาของเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่มักจะถูกมองข้ามไป และใช้เพียงศักยภาพของตนเองตามประสบการณ์ แต่สำหรับในยุคปัจจุบันนี้ เราพึ่งแต่เพียงประสบการณ์ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะถ้ามีเครื่องมือแต่ไม่ใช้ เราจะเอาไปอะไรไปสู้ หรือไปนำคู่แข่งได้

ข้อมูลเพิ่มเติม : Stratasys F170 3D Printer 


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ