Case Study, Case Study-Mi, Success - SolidCAM

สะท้านวงการ CNC ใช้ SolidCAM iMachining เซฟได้มากกว่า 70%

SolidCAM iMachining Cycle Time Saving of 70%

วงการ CNC หลายเจ้าที่ต้องปิดตัวไป เพราะหลากหลายปัจจัย แต่สำหรับ บริษัท ดีพี แอ็ดวานซ์ เอ็กซ์ จำกัด ในสถานการณ์เดียวกันแต่กลับมียอดการผลิตที่สูงขึ้น รวมทั้งการทำงานมีคุณภาพมากขึ้น ด้วยมุมมองและทัศนคติของคุณจิระศักดิ์  รัตนะ (ผู้บริหารกรรมการผู้จัดการ) จะมาแชร์วิธีการด้วยการใช้ SolidCAM iMachining พร้อมบอกเล่าเรื่องราวในโอกาสนี้

คุณจิระศักดิ์  รัตนะ ผู้บริหารกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีพี แอ็ดวานซ์ เอ็กซ์ จำกัด

วันนี้ AppliCAD ได้รับเกียรติมาพูดคุยกับคุณจิระศักดิ์  รัตนะ ผู้บริหารกรรมการผู้จัดการ (บริษัท ดีพี แอ็ดวานซ์ เอ็กซ์ จำกัด) ที่จะมาบอกเล่าถึงประสบการณ์การทำงานร่วมกับ AppliCAD และเหตุผลว่าทำไมต้องเลือกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จาก AppliCAD

เมื่อก่อนการทำธุรกิจของบริษัท ดีพี แอ็ดวานซ์ เอ็กซ์ จำกัด เป็นเพียงการทำงานส่งลูกค้าเท่านั้น ไม่ได้มีความโดดเด่นหรือแตกต่างจากบริษัทอื่น ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เราต้องกลับมาวิเคราะห์ตัวเองว่าจะสร้างความโดดเด่นของตัวเองได้อย่างไรกับปัญหาเครื่องจักรรุ่นเก่าและบุคลากรที่ทำงานร่วมกันมานาน ทางเราจึงตัดสินใจส่งพนักงานเข้ามาเรียนรู้การใช้งาน SolidCAM iMachining กับ AppliCAD เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความเพิ่มทักษะความชำนาญให้บุคลากร เพื่อความสะดวกสบายในการทำงาน มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

การตัดสินใจใช้ SolidCAM iMachining ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะลดระยะเวลาการดำเนินงาน และเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ลดค่าความเสื่อมของเครื่องจักร สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ เราเพราะซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์จาก AppliCAD ไม่ได้ให้เพียง Solution ในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ให้ความน่าเชื่อถือและความเป็นสากลให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : SolidCAM iMachining


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ