CADprofi

โปรแกรมช่วยในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และเครื่องกล เช่น งานติดตั้งไฟฟ้า และประปา โดยทำงานร่วมกับโปรแกรม CAD ต่างๆ เช่น โปรแกรม AutoCAD, GstarCAD และ CAD อื่นๆ อีกมากมาย
CADprofi เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศโปแลนด์ในปี คศ. 1996 ปัจจุบันมีสำนักงานอยู่ในสองประเทศ คือ ประเทศโปแลนด์ และ เยอรมัน CADprofi เป็นโปรแกรม CAD ที่ครอบคลุมงานออกแบบ ในหลายสาขา หลากสายงาน โดยCADprofi ทำงานร่วมกับโปรแกรม CAD ต่างๆ ที่เราใช้อยู่โดยอัตโนมัติ เช่น โปรแกรม AutoCAD, GstarCAD และ CAD ทางเลือก อื่นๆ อีกมากมาย

เขียนแบบได้ง่าย และ รวดเร็วมากขึ้น ด้วยรูปแบบการทำงาน, ชุดเครื่องมือ และ คำสั่งพิเศษ ต่างๆ ดังนี้

• ทำงานบน CAD ตัวเดิม ประหยัดเวลาในการเรียนรู้
• มี Object/Block หลากหลายชนิด และ มุมมอง ให้เลือกใช้งาน (DIN, ISO, ANSI และ IEC)
• สัญลักษณ์ การให้ค่า บอกขนาด สำเร็จรูป เช่น Surface Finish, Tolerance, Welding,
Pneumatic, Hydraulic รวมไปจนถึงสัญลักษณ์ ทางด้านงานไฟฟ้า และ HVAC & Piping
• สามารถเพิ่ม Block ของตนเองได้
• เครื่องมือ เชื่อมโยง Block กับ คุณสมบัติอื่นๆ ทำให้ง่าย ต่อการค้นหามุมมอง หรือ คุณสมบัติอื่นๆ ของ Part เดิม
• Automatic Trim or Extend เวลาที่แทรก หรือ ลบสัญลักษณ์ บนเส้นใดๆ
• ถอดปริมาณวัสดุ (BOM/BOQ) อัตโนมัติ เพียงไม่กี่คลิ๊ก พร้อมส่งออกไฟล์ได้หลายชนิด

CADprofi มีทั้งหมด 4 Modules ดังนี้

CADprofi Architectural


ใช้ในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม สร้าง Construction Plan, Cross-Sections และ Elevation Views ช่วยเพิ่มความสะดวกในการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เช่น ประตู ผนัง หลังคา สามารถเขียนแบบได้อย่างรวดเร็ว และ ยังมี Library ที่รวบรวมObject ของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งอีกมากมาย อีกทั้งยังมีลักษณะเฉพาะของโปรแกรม ที่สามารถใช้ในการออกแบบทางหนีไฟ และ เส้นทางออกฉุกเฉินได้

Key features

• การวาดผนังเส้นเดี่ยวหรือ หลายเส้น สามารถกำหนดวัสดุและความหนาของผนังแต่ละชั้นได้.
• สร้างผนังตามแนวขอบที่เลือกโดยสามารถระบุให้ห่างจากจุดที่ระบุหรือวัตถุอื่นๆได้.
• การใช้คำสั่ง Parametric สำหรับงานไม้ เช่น ประตู, หน้าตา, ประตูโรงรถ และมีการปรับขนาดความหนาของผนังอัตโนมัติ และระดับความสูง สำหรับผู้ใช้สามารถกำหนด คุณสมบัติของ ชิ้นงานที่เราต้องการ สามารถระบุขนาดและคุณสมบัติต่างๆได้.
• สามารถกำหนดทิศทางของการใส่ประตูเพื่อให้วางในตำแหน่งที่ถูกต้อง.
• กำหนดและทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติไปที่ห้องที่ต้องการ โดยการคำนวนจากพื้นผิว.
• สามารถออกแบบบันไดรูปแบต่างๆ และ ขั้นบันได พร้อมองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งาน สามารถสร้างบันไดด้วยการกรอกจำนวนขั้น ของบันไดได้เอง.
• การใส่หลังคาที่มีการคำนวนความชัน มุมเอียงของหลังคาและ ความสูงได้.
• การบอกขนาดกับงาน สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมสำหรับโครงการก่อสร้าง โปรแกรมช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปแบบและหน่วยขนาดต่างๆไม่ว่าจะเขียนหน่วยใดก็ตาม ( เช่น ทำขนาดเป็นหน่วย เซนติเมตร แต่ขนาดของงานเป็นหน่วยมิลลิเมตร ).
• มี Library เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สุขาภิบาล, เครื่องใช้ในครัวเรือน, แปลนต้นไม้ และอื่นๆ.
• สัญลักษณ์บอกระดับความสุงของอาคาร ที่มีการบอกข้อมูลอัตโนมัติ.
• สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม : รูเจาะ , ท่อระบายอากาศ , งานไม้ , ความลาดชันของภูมิประเทศ , สัญลักษณ์ภูมิประเทศ , ลูกศร , สัญลักษณ์ทั่วไปเป็นต้น.
• เครื่องมือ สร้างเส้นทางหนีไฟแล ะแก้ไขผังฉุกเฉินต่างๆ


• มี Library สัญลักษณ์เครื่องหมายป้องกันความปลอดภัยปัองกันอัคคีภัยและข้อมูลสาธารณะ.
• มีหน่วย Metric และ Imperial ให้ใช้งาน.
• เครื่องมือต่างๆมีรายละเอียดครบถ้วน.
• สามารถช่วยในการทำ Automatic numbering.
• มีระบบช่วยในการค้นหาอุปกรณ์ในฐานข้อมูล.
• เข้าถึง Libraries ของผู้ผลิตที่รู้จักกันทั่วโลก.
• ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มสัญลักษณ์ หรือ อุปกรณ์ เข้าไปในโปรแกรมเองได้.
• มีการจัดการ Layer ด้วยระบบอัตโนมัติ และการตั้งค่าการปริ้นก็จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์โดยที่โปรแกรมจัดการเรื่อง ความหนาของเส้น สี และอื่นๆ ให้เรียบร้อยแล้ว.
• สามารถกำหนด “รายการโปรด” ที่ช่วยให้ทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน.
• สามารถเพิ่มคำแปลของผู้ใช้เองได้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ.
การแทรกสัญลักษณ์จะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นด้วย One-click technology.
• คำสั่งอัจฉริยะ ช่วยให้การแก้ไขวัตถุบนหน้าต่างวาดแบบ สามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว.
• มีคำสั่งช่วยในการสร้าง diagrams, flowcharts, technological and functional schemes, algorithms.
• มีคำสั่งช่วยในการสร้าง Bill of materials และสามารถส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น pdf, rtf(doc), xls, xml, csv, html และอื่นๆ.
• มีการช่วยเหลือแบบ On-line ด้วยภาพประกอบ และ วีดีโอที่เป็นตัวอย่างพร้ออธิบายรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม.
• มีระบบอัพเดตออนไลน์.

CADprofi Electrical


ใช้สำหรับการออกแบบ เขียนแบบ วงจรไฟฟ้า ที่มีความซับซ้อน เช่น วงจรไฟฟ้า วงจรการติดตั้งสายโทรคมนาคมต่างๆ เป็นต้น โปรแกรมจะมีสัญลักษณ์ และ แบบของอุปกรณ์มาตรฐานไว้ให้ เช่น light fixtures, switchgearsเป็นต้น โปรแกรมจะช่วยให้เขียนแบบวงจร การเดินสายไฟต่างๆ ทำได้ง่าย รวดเร็วขึ้น และ ที่มีประโยชน์มาก คือ การสร้างหมายเลขที่อยู่ของวงจรไฟฟ้า การแก้ไขพิมพ์เขียว สามารถทำได้อย่างง่ายดาย

Key features

• การออกแบบระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมและการติดตั้งเครื่องจักร สามารถกรอกค่าลงไปที่สัญลักษณ์ได้.
• มีสัญลักษณ์มาตรฐาน IEC, NFPA, ISO, PN ทั้งหมดนี้ทำขึ้นมาตามมาตรฐานที่ใช้ในระดับประเทศและระดับสากลและการใส่ สัญลักษณ์ จะทำการแทรกตามตำแหน่งที่ต้องการและ Trim เส้นให้อัตโนมัติ.
• พร้อมด้วย Library ของผู้ผลิตชั้นนำ Hager, Lovato, Cablofil, Legrand, ETI และอื่นๆ.
มีสัญลักษณ์ Sockets และ Connectors รวมถึงยังมีสัญลักษณ์อุปกรณ์แสงสว่าง.
• มีคำสั่งช่วยในการนับจำนวนวัตถุอย่างรวดเร็ว แบบอัตโนมัติ และมีระบบควบคุมเพื่อความถูกต้อง.
• มีสัญลักษณ์ Line circuit templates, Switchgear, Motor และอื่นๆ.
• สามารถออกแบบตู้ ICT พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงสายเคเบิล ด้วย.
• สามารถออกแบบระบบ ควบคุมอัตโนมัติ รวมทั้งระบบควบคุม PLC.
มีอุปกรณ์ในการติดตั้งอื่นๆให้เลือกใช้งานมากมาย ทั้ง สัญลักษณ์, อุปกรณ์ควบคุม, สัญญาณเตือนภัย, ตัวแปลง, ตัวรับ USB, HDMI, สวิตช์ PoE, โมเด็ม, เราเตอร์, กล้องถ่ายรูป และ เซ็นเซอร์เป็นต้น.
• สามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบมีทั้งไฟฟ้าแรงดันต่ำ, ระบบเตือนภัย.
• ออกแบบแนววางสายเคเบิ้ลที่สะดวก มีทั้ง Cable trays, Ducts และ Cable ladders.
• มีคำสั่งช่วยงานติดตั้ง Busbars ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ.
• มีสัญลักษณ์ออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า.
• มีความสามารถในการทำ Bill of materials (BOM) ที่สามารถถอดปริมาณอุปกรณ์ได้.

• มีหน่วย Metric และ Imperial ให้ใช้งาน.
• เครื่องมือต่างๆมีรายละเอียดครบถ้วน.
• สามารถช่วยในการทำ Automatic numbering.
• มีระบบช่วยในการค้นหาอุปกรณ์ในฐานข้อมูล.
• เข้าถึง Libraries ของผู้ผลิตที่รู้จักกันทั่วโลก.
• ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มสัญลักษณ์ หรือ อุปกรณ์ เข้าไปในโปรแกรมเองได้.
• มีการจัดการ Layer ด้วยระบบอัตโนมัติ และการตั้งค่าการปริ้นก็จะ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์โดยที่โปรแกรมจัดการเรื่อง ความหนาของ เส้น สี และอื่นๆ ให้เรียบร้อยแล้ว.
• สามารถกำหนด “รายการโปรด” ที่ช่วยให้ทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน.
• สามารถเพิ่มคำแปลของผู้ใช้เองได้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ.
การแทรกสัญลักษณ์จะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นด้วย One-click technology.
• คำสั่งอัจฉริยะ ช่วยให้การแก้ไขวัตถุบนหน้าต่างวาดแบบ สามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว.
• มีคำสั่งช่วยในการสร้าง diagrams, flowcharts, technological and functional schemes, algorithms.
• มีคำสั่งช่วยในการสร้าง Bill of materials และสามารถส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น pdf, rtf(doc), xls, xml, csv, html และอื่นๆ.
• มีการช่วยเหลือแบบ On-line ด้วยภาพประกอบ และ วีดีโอที่เป็นตัวอย่างพร้ออธิบายรายละเอียดการใช้งานโปรแกรม.
• มีระบบอัพเดตออนไลน์.

CADprofi HVAC & Piping


HVAC& Piping ประกอบด้วย library ของ objects ที่ใช้ในการเขียนแบบ สำหรับการติดตั้งงานระบบ HVAC การติดตั้งท่อ, ท่อประปา, ท่อก๊าซ, เครื่องดับเพลิง และ การทำความเย็น รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับการออกแบบก่อสร้าง และ งานอุตสาหกรรมด้วย เช่น การออกแบบแผนผัง และ แผนภูมิ, มุมมอง Isometric, Plan และ cross-sections

Key features

• เขียนงานระบบท่อต่างๆนั้นจะง่ายกว่าเดิมเช่น งานท่อ P & ID ท่อน้ำร้อน, ท่อน้ำดี น้ำเสีย, สามารถออกแบบมุมมองตัดขวางและเลือกมุมมองการติดตั้งอื่น ๆได้.
• อุปกรณ์ สัญลักษณ์งานระบบท่อที่สามารถแทรกและตัดเส้นโดยอัตโนมัติ เมื่อวางบนเส้นงานท่อประเภทต่างๆ สามารถปรับตั้งค่าความแม่นยำในงานระบบนั้นๆ ได้อย่างละเอียด.
• สัญลักษณ์ระบบ Multivariate ที่ช่วยให้ง่ายเมื่อต้องการกำหนด ลักษณะ เปิด ปิดหรือเลือกรูปแบบของวาล์ว หรือ กำหนดการเชื่อมต่อ, รูปแบบท่อแยก, Riser ฯลฯ.
• สามารถปรับแก้ไขสัญญลักษณ์ได้รวดเร็วเมื่อนำมาใช้งาน (เช่น การเปลี่ยนสัญญลักษณ์ทิศทางน้ำ) นอกจากนี้มีคำสั่ง ขยาย, คัดลอกแบบอัตโนมัติหรือแม้แต่การลบ สัญญลักษณ์จะง่ายดายกว่าเดิม.
• งาน Schematic สามารถเขียนได้เป็นชุด โดยรวมกลุ่มเป็นระบบเดียวกัน แต่ละเส้นสามารถให้ความหมายที่แตกต่างกัน อีกทั้งประเภทท่อสามารถกำหนดความหมายอย่างง่ายดาย นอกจากนั้นผู้ใช้สามารถกำหนดการเชื่อมต่อของระบบต่างๆเข้ากับอุปกรณ์ได้.
• เส้น line งานระบบต่างๆสามารถจำแนกได้อย่างชัดเจน ช่วยให้การออกแบบงานนั้นสะดวกและไม่สับสน.
• สามารถกำหนดระบบท่อหรือไดอะแกรม, วงจรความร้อนและท่ออื่น ๆ ได้ล่วงหน้า หรือบันทึกไว้เพื่อนำไปใช้ในครั้งถัดไป.
• เขียนงาน isometric และ dimetry ได้ง่ายกว่าเดิม เพราะระบบอัตโนมัติของสัญลักษณ์สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าแก้ไข.
• สัญญลักษณ์ยี่ห้อท่อน้ำร้อนอย่าง KAMO / เดลต้า สามารถคำนวณ งาน Hydraulic สามารถเลือกระบบความยาวของท่อและใช้รูปแบบอัตโนมัติของระบบ ท่อน้ำร้อน ได้.
• ออกแบบงานท่อด้วยมุมมองที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นท่อระบายอากาศหรือท่อน้ำภายในอาคาร โปรแกรมสามารถเลือกอุปกรณ์, การเชื่อมต่อที่เหมาะสม และทำการแทรกเข้าไปโดยอัตโนมัติ.
• สามารถออกแบบระบบท่อโดย offset ระยะไปตามงานก่อสร้างจริง เช่น ติดตั้งท่อห่างจาก ผนัง กำแพง เป็นระยะตามที่ต้องการ สามารถเลือกตำแหน่งการเดินท่ออยู่ที่กึ่งกลางหรือด้าน ซ้าย, ขวา.
• เปลี่ยนเส้น line ธรรมดาเป็น ท่อ double line ได้ทันที แค่คลิกเลือก.
สามารถเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ ของงานท่อ single line ที่หลากหลายและเข้าใจง่าย
• แก้ไขหรือเพิ่มเติมงานที่ได้วางไปแล้ว เช่น ใส่ฉนวนกันความร้อน, แบ่งท่อออกเป็นท่อนและท่อเปลี่ยนขนาดของอุปกรณ์ ฯลฯ.
• มีระบบงานท่อเหล็ก (หน้าแปลนและเกลียว), ทองแดง, พลาสติก, รูป, ท่อเสียและท่ออื่น ๆ ทั้งแบบมุมมองปกติ 2 มิติ หรือแบบเจาะรายละเอียด.
• สร้างตารางถอดปริมาณโดยกำหนดหมวดหมู่ที่ต้องการได้ รวมถึงรายละเอียดของการติดตั้งระบบระบายอากาศ แสดงตามมาตรฐานงานท่อที่ใช้ในปัจจุบัน.
• มีบล็อค และ Drawing จากอุปกรณ์ผู้ผลิตยี่ห้อที่รู้จักกันดี เช่น KSB, Vaillant, Gestra, Salmson, Wavin, Viessmann, Wilo, Reflex และอื่น ๆ อีกมากมาย.
• สามารถเขียนแบบ ด้วยวิธีที่คุ้นเคยพร้อมด้วยสนองความต้องการครบทุกด้าน.
• ปรับค่าหน่วยเป็นเมตริกหรืออิมพีเรียลได้ตามต้องการ.
สัญญลักษณ์ให้ความหมายอุปกรณ์ ครบทุกรูปแบบรายละเอียด.
• นับจำนวนอุปกรณ์โดยสร้างเป็นสัญญลักษณ์ตัวเลข ลำดับต่อเนื่อง.
• ค้นหาอุปกรณ์ รายการด้วยคำสั่ง search ที่รวดเร็ว.
• เข้าถึงบล็อคยี่ห้อเด่นๆ และนำมาใช้ได้ทันที.
สามารถนำเข้าบล็อคของผู้ใช้ รวมถึงสัญญลักษณ์ที่สร้างขึ้นเองได้.
• เส้นหรืออุปกรณ์ต่างๆนั้น โปรแกรมจะสร้างเลเยอร์ให้อัตโนมัติ ผู้ใช้ สามารถกำหนดความเข้ม จาง หรือความหนาได้ตามปกติ.
หมวด “favourites” ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรายการหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้งานบ่อยได้.
• ชื่ออุปกรณ์หรือรายการต่างๆนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทย ตามความหมายที่ต้องการได้.
• ฉลาดกว่าเมื่อสามารถใส่อุปกรณ์เข้าที่เส้นหรือระบบ ,โปรแกรมจะ ปรับหรือตัดเส้นที่ทับขวางทันที เรียกว่า “one-click”.
• มีคำสั่งแก้ไขลัด ปรับมุมมอง ทิศทางของสัญญลักษณ์ได้ทันที.
• มีฟังก์ชั่นสร้าง diagrams, flowcharts, technological and functional schemes, algorithms.
• หมวดคำสั่งถอดปริมาณที่สามมารถส่งออกเป็นไฟล์ pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html อย่างสมบูรณ์.
• สามารถเลือกรูปแบบตาราง ถอดปริมาณเป็นระบบ graphical.
• คู่มือระบบ online ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพการทำงานที่ชัดเจน ใช้งานได้สะดวกกว่าเดิม.
• อัพเดตตัวโปรแกรม ระบบออนไลน์.

CADprofi Mechanical


ใช้สำหรับการเขียนแบบงานทางด้านวิศกรรม และ เครื่องกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์จากโลหะ ข้อมูล ชิ้นส่วน เช่น น๊อต สกรู แบริ่ง โซ่ เฟือง และ เหล็กรูปพรรณ เป็นไปตามมาตรฐานงานเครื่องกล มีครบทุกมาตรฐาน ทั้งมาตฐานใน และต่างประเทศ (DIN, ISO, ANSI) รวมไปจนถึงการเขียนแบบทางด้านระบบ Plumbing และ Pneumatic

Key features

• ชุดส่วนประกอบและส่วนยึดมาตรฐานของพารามิเตอร์ที่หลากหลาย อีกมากมายรวมทั้ง สลักเกลียว, สกรู , แหวนรอง, ข้อต่อ, หมุดย้ำ, ลิ่ม, แนวเชื้อม, นัต, สลักเกลียว, หมุด, แบริ่ง, แหวนและอื่น ๆ อีกมากมาย.
• รูปทรงของเหล็กรูปภัณฑ์และอลูมิเนียม: รูปตัว L, รูปตัว C, รูปตัว T, เหล็กแท่งแบน, เหล็กกลวง, เหล็กแท่ง, เหล็กท่อและอื่น ๆ.
• ส่วนประกอบที่ใช้ในการออกแบบระบบงานท่อและระบบงานลมทั้งข้อต่อต่างๆ (ข้องอ, คอปะเก็น,อุปกรณ์เสริม) จะเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติจะจัดการได้ง่ายไม่ต้องตัดเส้น.
• ขั้นตอนที่ใช้ในการคำนวณเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรือเครื่องส่งท่ายอุณหภูมิและการรวมกลุ่มของสะสารต่างๆในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน.
• การปรับขนาดแบบไดนามิกของชิ้นส่วนเมื่อแทรกลงใน Drawing (เช่นการเลือกสกรูที่มีความยาวเท่ากันกับความหนาของชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ) และแก้ไขขนาดตามมาตรฐานของระบบสากล.
• สัญลักษณ์ มีมุมมองที่หลากหลายซึ่งเหมาะสำหรับ การสร้างงานออกแบบที่แตกต่างกัน (เช่นมุมมองด้านหน้าด้านข้างส่วนตัดขวางเป็นต้น).
• รอยเชื่อมที่สามารถระบุได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นรอยเชื่อมแบบไหนโปรแกรมก็มีให้รวมถึงสัญลักษณ์ความหยาบผิวและอื่น ๆ.
การออกแบบไดอะแกรมและระบบนิวแมติกโดยใช้สัญลักษณ์เส้นและฟังก์ชั่นการแก้ไขที่ง่ายดาย.
• เครื่องมือวาดภาพเพิ่มเติมที่อำนวยความสะดวกในการสร้างภาพวาดทางเทคนิค (axis, circle axes, center marks, bisectors and และอื่น ๆ ).
• สามารถเขียนแบบ ด้วยวิธีที่คุ้นเคยพร้อมด้วยสนองความต้องการครบทุกด้าน.

• ปรับค่าหน่วยเป็นเมตริกหรืออิมพีเรียลได้ตามต้องการ.
• สัญญลักษณ์ให้ความหมายอุปกรณ์ ครบทุกรูปแบบรายละเอียด.
• นับจำนวนอุปกรณ์โดยสร้างเป็นสัญญลักษณ์ตัวเลข ลำดับต่อเนื่อง.
• ค้นหาอุปกรณ์ รายการด้วยคำสั่ง search ที่รวดเร็ว.
• เข้าถึงบล็อคยี่ห้อเด่นๆ และนำมาใช้ได้ทันที.
• สามารถนำเข้าบล็อคของผู้ใช้ รวมถึงสัญญลักษณ์ที่สร้างขึ้นเองได้.
• เส้นหรืออุปกรณ์ต่างๆนั้น โปรแกรมจะสร้างเลเยอร์ให้อัตโนมัติ ผู้ใช้ สามารถกำหนดความเข้ม จาง หรือความหนาได้ตามปกติ.
• หมวด “favourites” ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรายการหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้งานบ่อยได้.
• ชื่ออุปกรณ์หรือรายการต่างๆนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทย ตามความหมายที่ต้องการได้.
• ฉลาดกว่าเมื่อสามารถใส่อุปกรณ์เข้าที่เส้นหรือระบบ ,โปรแกรมจะปรับหรือตัดเส้นที่ทับขวางทันที เรียกว่า “one-click”.
• มีคำสั่งแก้ไขลัด ปรับมุมมอง ทิศทางของสัญญลักษณ์ได้ทันที.
• มีฟังก์ชั่นสร้าง diagrams, flowcharts, technological and functional schemes, algorithms.
• หมวดคำสั่งถอดปริมาณที่สามมารถส่งออกเป็นไฟล์ pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html อย่างสมบูรณ์.
• สามารถเลือกรูปแบบตาราง ถอดปริมาณเป็นระบบ graphical.
• คู่มือระบบ online ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพการทำงานที่ชัดเจน ใช้งานได้สะดวกกว่าเดิม.
• อัพเดตตัวโปรแกรม ระบบออนไลน์.