ดาวน์โหลดโปรแกรม CADEWA

ขอให้เจ้าหน้าที่สาธิตการใช้งานโปรแกรม CADEWA

AppliCAD Co., Ltd.CADEWAดาวน์โหลดโปรแกรม CADEWA

แบบฟอร์มขอทดลองใช้งานโปรแกรม CADEWA

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเนื่องจากโปรแกรมทดลองใช้ต้องใส่ serial number
เพื่อให้ใช้งานได้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแนะนำขั้นตอนและส่งตัวโปรแกรมให้คะ

Please fill this form in English.

Name *

Lastname *

Company *

Industry *

Province *

Email *

Telephone *

Which of these best describes your level of interest?

Message


ต้องการให้นำเสนอที่บริษัท (Onsite Demo)
ต้องการให้นำเสนอทางออนไลน์ (Online Demo)

ทดลองใช้งานโปรแกรม CADEWA, ติดตั้งโปรแกรม CADEWA กรุณากรอกแบบฟอร์มค่ะ

Tel: (+66) 2744-9045 #321
Fax: (+66) 2744-9049
Email: cadewa@applicadthai.com